Du er her

Statens it-projektråd

31.03.2017 Nyhed:

Ny statusrapport for statens store it-projekter

Statens It-projektråd har offentliggjort status for de store it-projekter for 2. halvår 2016. To projekter har fået røde trafiklys, mens seks har fået gule trafiklys. Med rapporten kommer rådet også med input til regeringens arbejde med en statslig it-strategi.

28.10.2016 Nyhed:

Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde

En fælles kultur for samarbejde skal gøre det lettere at sejle de store statslige it-projekter sikkert i havn. Statens It-projektråd har sammen med Dansk IT og it-brancheorganisationerne, IT-Branchen og DI Digital formuleret en række samar-bejdsprincipper og konkrete råd og anbefalinger, der skal hjælpe både statslige myndigheder og it-leverandører, når de arbejder sammen om store statslige it-projekter.

28.10.2016 Nyhed:

Evaluering af Statens It-projektråd og Ministeriernes projektkontor

En evaluering af Statens It-projektråds og Ministeriernes projektkontors indsats i perioden 2011-2015 er nu færdig. Den viser blandt andet, at indsatsen har styrket det ledelsesmæssige fokus i myndighederne bag de store risikofyldte it-projekter.

28.10.2016 Nyhed:

Bedre offentlige it-projekter

Nøglen til gode it-projekter ligger ikke i en alenlang kravspecifikation, men i at få skabt et godt og velfungerende samarbejde fra starten. Derfor lanceres der nu et nyt kodeks for det gode samarbejde.

21.04.2016 Nyhed:

Bedre styring sætter grunddata i grønt

Statens It-projektråd har sat grunddataprogrammet i ’grøn’ i sin seneste statusrapport for 2. halvår 2015. Det er et tegn på, at grunddataprogrammet overordnet set er ”on track” og har god fremdrift. En af forklaringerne er, at den samlede styring af programmet er skærpet.

04.11.2015 Nyhed:

Ny status for statens store it-projekter

Statens It-projektråd har offentliggjort status for de store it-projekter for 1. halvår 2015.

28.10.2015 Nyhed:

Vurderingskorpset søger it-sikkerhedsspecialister

Det fællesstatslige vurderingskorps, der bistår Statens It-projektråd med at gennemføre risikovurderinger af statens større it-projekter og -programmer, søger kandidater med it-sikkerhedsfaglige kompetencer.

23.10.2015 Nyhed:

Ny status for statens store it-projekter

Statens It-projektråd har offentliggjort status for de store it-projekter for 1. halvår 2015.

13.04.2015 Nyhed:

Ny status for statens store it projekter

Statens It-projektråd har offentliggjort status for de store it-projekter for 2. halvår 2014.

17.10.2014 Nyhed:

Ny status for statens gamle it-projekter

To gange om året indsender statslige myndigheder status for deres store it-projekter. Digitaliseringsstyrelsen følger de såkaldt gamle projekter, fra før 1. januar 2011, mens It-projektrådet følger de nye projekter startet efter 2011.

Sider