Du er her

STIL

10.11.2017 Nyhed:

"Fake News" – eTwinning-seminartilbud til gymnasielærere

40 undervisere fra gymnasieuddannelser i de nordiske lande og Belgien, Holland og Luxemburg får tilbud om at deltage gratis i et seminar om Fake News i Hillerød den 23. – 25. november.

08.11.2017 Nyhed:

Nemmere at finde AMU-kurser til tosprogede

Nye søgekriterier på EfterUddannelse.dk gør det lettere at finde AMU-kurser til personer, der ikke har dansk som modersmål.

07.11.2017 Nyhed:

Viden om elevers læsning på digitale enheder skal hjælpe lærere, læsevejledere og pædagoger

Forskning viser, at læsning på digitale enheder kræver en anden opmærksomhed og metode end analog læsning. Et nyt projekt skal derfor klæde lærere, læsevejledere og pædagoger bedre på til at inddrage digitale enheder i undervisningen.

25.10.2017 Nyhed:

Nyt projekt skal hjælpe elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i grundskolen

Projektet skal understøtte kommuners og skolers arbejde med it-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i grundskolens almindelige klasser. 

12.09.2017 Nyhed:

Nyt på ug.dk: Sådan arbejder du med din studievalgsportfolio

Nye dialogværktøjer på UddannelsesGuiden skal give 8. klasseselever og deres forældre overblik over uddannelsesparathedsvurdering og studievalgsportfolio.

08.09.2017 Nyhed:

Demonstrationsskoleprojekt om implementering af digital dannelse og digitale kompetencer i fagene

Fem gymnasier er valgt til nyt projekt om Digital Dannelse og Kompetenceudvikling.

05.07.2017 Nyhed:

Private leverandører skal styrke elevadministrationen på AMU-området

Administrationen af AMU på landets erhvervsskoler og hos øvrige udbydere kan fra medio 2018 ske i systemer fra private leverandører.

10.03.2017 Nyhed:

Elever bekæmper madspild med digital innovation

På Danmarks Læringsfestival, der blev afholdt den 1. og 2. marts, dystede elever i konkurrencen om innovativ problemløsning ”DM i digitale skills”.

08.03.2017 Nyhed:

Mød STIL til konferencen om Offentlig Digitalisering 2017

På konferencen Offentlig Digitalisering kan du blandt andet blive klogere på, hvordan data kan fremme elevers trivsel og læring. Konferencen finder sted i Århus den 22.-23. marts 2017.

02.12.2016 Nyhed:

Ny undersøgelse skal give input til kommende reformprojekter

Fælles it-standarder og dataunderstøttet læring er blandt it-initiativerne i gymnasiereformen. Gymnasiereformen, der træder i kraft næste sommer, indeholder en række initiativer for it i gymnasie-undervisningen. Styrelsen for It og Læring (STIL) er ansvarlig for fire af it-indsatserne, og for at kunne give gymnasierne så nyttige it-løsninger som muligt undersøger STIL, hvordan gymnasierne bruger it lige nu.