Du er her

studieadministrative systemer

05.07.2017 Nyhed:

Private leverandører skal styrke elevadministrationen på AMU-området

Administrationen af AMU på landets erhvervsskoler og hos øvrige udbydere kan fra medio 2018 ske i systemer fra private leverandører.

29.02.2016 Nyhed:

Ny bekendtgørelse om systemrevision sendt i høring

Styrelsen for It og Læring (STIL) har til opgave at sikre, at de nye studieadministrative systemer på EUD-, VUC- og gymnasieområdet lever op til gældende krav og lovgivning. Derfor forbereder STIL en ny bekendtgørelse om systemrevision, som nu er sendt i høring på Høringsportalen.

06.03.2014 Nyhed:

Frit it-valg for erhvervsskoler bliver udskudt

Det frie valg af studieadministrative systemer på erhvervsskolerne bliver udskudt til august 2016. Oprindeligt skulle det frie valg være gennemført i 2015, men det vil falde sammen med implementeringen af den nye reform af erhvervsuddannelserne. Udskydelsen gennemføres for at sikre ro om begge opgaver.