Du er her

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

16.06.2017 Nyhed:

Grunddataprogrammet skaber sammenhængende data

Grunddataprogrammet er med til at standardisere data, så de kan bruges sammenhængende. Særligt ejendomsdata og adressedata bliver forbedret og ensrettet, så de let kan sammenstilles og bruges på tværs.

09.06.2017 Nyhed:

Galileo vil give mere præcis satellitpositionering og -navigation

SDFE (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) spiller en nøglerolle i at gøre Galileo fuldt operationelt i Danmark i 2020. Satellitsystemet vil være afgørende i forhold til at levere mere præcis positionering og højere forsyningssikkerhed.

31.03.2017 Nyhed:

Stor stigning i værdien af de frie geografiske grunddata

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har fået gennemført en effektmåling, der viser, at siden de geografiske grunddata (geodata) blev frisat pr. 1. januar 2013, er den samlede værdi af geodata steget til 3,5 mia. kr. i 2016.

30.03.2017 Nyhed:

Ny lov om stedbestemt information enstemmigt vedtaget i Folketinget

Alle partier i Folketinget har i dag stemt for den nye lov om stedbestemt information. Med lovens vedtagelse er der nu skabt bedre rammer for en velfungerende og effektiv offentlig sektor. Den nye lov samler, moderniserer og forenkler lovgrundlaget for forvaltningen af stedbestemte informationer.

23.02.2017 Nyhed:

Stor stigning i anvendelsen af SDFEs data i 2016

Data fylder mere og mere i vores samfund. Det fremgår tydeligt, når man ser på anvendelsen af de data og tjenester, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering stiller til rådighed. Den store stigning i brugen af data tegner et billede af, at offentlige myndigheder i stadigt større omfang bruger offentlige data til at løse deres opgaver bedre og mere effektivt. Samtidig bidrager data også til at skabe vækst i private virksomheder

21.09.2016 Nyhed:

Produktion af nye data til landkort i Grønland går i gang

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er, i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre, ved at gennemføre et pilotprojekt, som skal kortlægge godt 16 procent af den isfrie del af Grønland.

13.09.2016 Nyhed:

Redegørelse om infrastruktur for geografisk information

Data og digitalisering spiller en stadig større rolle i udviklingen af vores samfund. 

01.09.2016 Nyhed:

Nemmere adgang til data på tværs af registre

En ny webtjeneste gør det nemmere at anvende egne data sammen med de mange fællesoffentlige grunddata. 

30.08.2016 Nyhed:

Den populære 112 app har fået et løft

112 app’en er downloadet mere end 800.000 gange og er nu optimeret til bedre at håndtere situationer, hvor mobildækningen er nedsat. Det betyder, at beredskabet i flere tilfælde får lettere ved at komme hurtigt frem til ulykkesstedet.

30.06.2016 Nyhed:

Ny strategi sætter retningen for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) blev etableret pr. 1. januar 2016. SDFE arbejder for en bredere anvendelse af offentlige data til modernisering og effektivisering af den offentlige administration og til vækst i den private sektor.

Sider