Du er her

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

24.10.2017 Nyhed:

Opslag: Udvikling og etablering af Space Academy@DK

Styrelsen for Forskning og Uddannelse udbyder 300.000 kr. til udvikling og etablering af en ny supportenhed, Space Academy@DK, som skal bringe rumteknologi og satellitdata ind i undervisningslokalerne på danske videregående uddannelser. Frist for ansøgninger er den 15. november 2017.

13.12.2016 Nyhed:

To nye direktører til Uddannelses- og Forskningsministeriets to nye styrelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører en organisationsændring med virkning fra 1. januar 2017. I forbindelse med organisationsændringen nedlægges de nuværende to styrelser, og der oprettes to nye styrelser: Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Hans Müller Pedersen udnævnes som direktør for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, og Nikolaj Veje udnævnes som direktør for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.