Du er her

Styrelsen for It og Læring

10.11.2017 Nyhed:

"Fake News" – eTwinning-seminartilbud til gymnasielærere

40 undervisere fra gymnasieuddannelser i de nordiske lande og Belgien, Holland og Luxemburg får tilbud om at deltage gratis i et seminar om Fake News i Hillerød den 23. – 25. november.

08.11.2017 Nyhed:

Nemmere at finde AMU-kurser til tosprogede

Nye søgekriterier på EfterUddannelse.dk gør det lettere at finde AMU-kurser til personer, der ikke har dansk som modersmål.

07.11.2017 Nyhed:

Viden om elevers læsning på digitale enheder skal hjælpe lærere, læsevejledere og pædagoger

Forskning viser, at læsning på digitale enheder kræver en anden opmærksomhed og metode end analog læsning. Et nyt projekt skal derfor klæde lærere, læsevejledere og pædagoger bedre på til at inddrage digitale enheder i undervisningen.

25.10.2017 Nyhed:

Nyt projekt skal hjælpe elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i grundskolen

Projektet skal understøtte kommuners og skolers arbejde med it-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i grundskolens almindelige klasser. 

12.09.2017 Nyhed:

Nyt på ug.dk: Sådan arbejder du med din studievalgsportfolio

Nye dialogværktøjer på UddannelsesGuiden skal give 8. klasseselever og deres forældre overblik over uddannelsesparathedsvurdering og studievalgsportfolio.

08.09.2017 Nyhed:

Demonstrationsskoleprojekt om implementering af digital dannelse og digitale kompetencer i fagene

Fem gymnasier er valgt til nyt projekt om Digital Dannelse og Kompetenceudvikling.

28.06.2017 Nyhed:

Maksimal interesse fra kommunerne i at investere i digitale læremidler

I 2016 har der været afsat i alt 65 mio. kr. til medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremidler. En opgørelse af kommunernes forbrug af puljemidlerne for 2016 viser, at flere kommuner end nogensinde har gang i indkøbene af digitale læremidler. I alt er 99 pct. af midlerne for 2016 bragt i spil af kommunerne.

09.06.2017 Nyhed:

Ny Ungedatabase er på vej til Ungdommens Uddannelsesvejledning

Med en ny Ungedatabase styrkes UU-vejledernes mulighed for at hente oplysninger om unge tilflyttere og indberette risikoen for, at unge falder fra på deres uddannelse.

31.05.2017 Nyhed:

Konference om anvendelsen af digitale læringsplatforme i folkeskolen

Kom og hør om resultaterne fra et nyt spændende forskningsprojekt om brug af digitale læringsplatforme i folkeskolen.

30.03.2017 Nyhed:

Forskningsprojekt samler viden om anvendelsen af læringsplatforme

15 skoler skal være med til at udvikle undervisning med læringsplatforme.

Sider