Du er her

Styrelsen for It og Læring

28.09.2016 Nyhed:

Digitale lege til børn og voksne

”Skyd en sko” er en fangeleg med en tablet eller et kamera. Den, der ”er den”, er udstyret med et kamera og skal fange en af de andre deltageres sko på et foto, mens hele flokken løber rundt om fotografen. Hvis fotoet er klart nok til, at man kan se, hvem skoen tilhører, er skoens ejer fanget.  Det var en af de lege, som deltagerne kunne tage med hjem til brug direkte i deres dagtilbud med børn efter Styrelsen for It og Lærings PIT-stop om digital dannelse i dagtilbud i starten af september i Aalborg Kommune.

08.07.2016 Nyhed:

PIT-stop om digital dannelse i dagtilbud

Styrelsen for It og Læring indbyder til Pædagogisk IT arrangement – PIT-stop for pædagogiske dagtilbudspraktikere og -ledere. Det er en temaeftermiddag om digital dannelse og læring i dagtilbud. Kom til Aalborg den 8. september 2016 og hør oplæg, afprøv nemme og sjove pædagogiske it-aktiviteter til dit dagtilbuds praksis og deltag i diskussion og netværk.

07.07.2016 Nyhed:

Fælles chat hjælper ansøgere inden kvote 1-fristen

Den 5. juli kl. 12 var der frist for ansøgninger til de videregående uddannelser i kvote 1, og ansøgerne kunne få hjælp til at vælge og søge uddannelse i kvote 1-chatten. Erfaringer viser, at digital, kollektiv vejledning er populær blandt ansøgerne.

04.07.2016 Nyhed:

Pædagoger i dagtilbud er vilde med eTwinning

Online-platformen eTwinning er ved at fange an hos pædagogerne i dagtilbud, der har taget den meget konkrete måde at arbejde internationalt med digital dannelse og læring til sig.

28.06.2016 Nyhed:

Projekt sætter fokus på arbejdet med data om elevernes progression

SFI og DPU skal gennemføre et udviklingsprojekt om data om elevernes læring og progression. Projektet skal undersøge mulighederne for at understøtte og kvalificere brugen af eksisterende data til at følge og vurdere elevers faglige progression, trivsel og alsidige udvikling.

29.04.2016 Nyhed:

Datavarehuset udvidet med data om elevtrivsel og frafald på erhvervsuddannelserne

Data fra de første nationale elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne er nu tilgængelige i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings datavarehus. Samtidig er erhvervsuddannelsernes frafaldsstatistik flyttet til datavarehuset.

26.04.2016 Nyhed:

Udvidede offentlige data om folkeskolen

I sidste uge blev åbenhedsinitiativet, der siden februar 2016 har givet bedre mulighed for at få indblik i blandt andet enkelte skolers trivsel, udvidet med flere data om elevfravær og kompetencedækning.

25.04.2016 Nyhed:

Samlet digitaliseringspanel skal inspirere og kvalificere initiativer på undervisningsområdet

Styrelsen for It og Læring inddrager løbende interessenter fra undervisningsområdet til at kvalificere sit arbejde. For at styrke dialogen slår styrelsen nu to digitaliseringspaneler sammen til ét. Det nye panel skal inspirere og kvalificere nye initiativer på tværs af hele undervisningsområdet.

02.03.2016 Nyhed:

Informationsmøde for leverandører af it-løsninger til ungdomsuddannelserne

Styrelsen for It og Læring (STIL) inviterer nuværende og kommende leverandører til informationsmøde med hovedfokus på den kommende markedssituation med frit valg af studieadministrative systemer på ungdomsuddannelsesområdet.

29.02.2016 Nyhed:

Ny bekendtgørelse om systemrevision sendt i høring

Styrelsen for It og Læring (STIL) har til opgave at sikre, at de nye studieadministrative systemer på EUD-, VUC- og gymnasieområdet lever op til gældende krav og lovgivning. Derfor forbereder STIL en ny bekendtgørelse om systemrevision, som nu er sendt i høring på Høringsportalen.

Sider