Du er her

Styrelsen for It og Læring

22.01.2016 Nyhed:

Forældre bruger Facebook som digital vejledning

Styrelsen for It og Læring stiller med stor succes informationer til rådighed via Facebook til forældre om unges valg af uddannelse.

06.01.2016 Nyhed:

Lærernetværket skabte i fællesskab 113 digitale undervisningsforløb til dansk og matematik i 2014/2015

350 lærere fra hele landet deltog i det første år i Lærernetværket for it i folkeskolens fag. Delta-gerne har produceret 113 digitale undervisningsforløb, som nu er tilgængelige for alle lærere i hele landet på Materialeplatformen.

16.12.2015 Nyhed:

Det skal være lettere for skolerne at dele læringsforløb digitalt

Mange lærere, skoler og kommuner er stødt på nogle praktiske barrierer, der gør det besværligt at anvende og dele læringsforløb digitalt samt at købe og bruge digitale læringsressourcer. Ny undersøgelse fra Styrelsen for It og Læring anbefaler blandt andet at skabe bedre forretnings- og indkøbsmodeller for digitale læremidler og at forbedre de digitale læringsplatforme.

14.12.2015 Nyhed:

Stor udenlandsk interesse for digital vejledning

Flere udenlandske organisationer har udvist stor interesse for den danske måde at arbejde med digital vejledning på. Derfor har flere udenlandske grupper været på besøg hos Styrelsen for It og Læring i dette efterår til en snak om udviklingen i den digitale vejledning i Danmark. De udenlandske gæster har hørt om både selve eVejledning og om udviklingen i de portaler, der knytter sig til vejledningen, for eksempel uddannelsesguiden.dk.

05.11.2015 Nyhed:

Brugerne er med i udviklingen af ny version af efteruddannelse.dk

Brugerne tester det nye efteruddannelse.dk. Fornyelserne skal gøre portalen lettere at bruge. Det er brugerne selv, som bedst kan bedømme, hvordan it-løsninger som efteruddannelse.dk virker i praksis. Derfor spørger Styrelsen for It og Læring (STIL) brugerne for at sikre, at fornyelsen af efteruddannelse.dk gør portalen lettere at bruge i praksis. 

26.10.2015 Nyhed:

It fremmer samarbejde og faglig videndeling

Det gør en forskel at bruge it i undervisningen. Resultaterne af fem store demonstrationsskoleforsøg blev fremlagt på en konference, hvor også den canadiske professor Michael Fullan talte.

07.10.2015 Nyhed:

Digitalt samarbejde blandt de yngste børn

Pædagoger i børneinstitutioner tager den digitale samarbejdsportal eTwinning til sig. Mange steder laver flere institutioner projekter sammen via nettet og børnene udveksler billeder, video, lyd og historier. De små børns nysgerrighed og kreativitet er en drivkraft i projekterne.

10.09.2015 Nyhed:

Erhvervsuddannelsesreformen og de studieadministrative systemer

På to ens konferencer i slutningen af september fortælles om de ændringer, som erhvervsuddannelsesreformen har givet i de studieadministrative it-systemer. Der er få pladser tilbage.

08.09.2015 Nyhed:

Nye digitale vejledningsværktøjer til unge

Styrelsen for it og læring (STIL) har fået udviklet fire nye digitale værktøjer til at støtte og udfordre folkeskolens ældste elever i deres valg af uddannelse og erhverv.

31.08.2015 Nyhed:

Informationsmøder om digital vejledning til jobcentrenes medarbejdere

Hver måned er der digitale informationsmøder om UddannelsesGuiden og eVejledning for medarbejdere ved landets jobcentre. Møderne giver medarbejderne opdateret viden om UddannelsesGuiden og hjælper til brugen af eVejledning.

Sider