Du er her

Styrelsen for It og Læring

17.08.2015 Nyhed:

Nu præsenteres ny dansk viden om it og læring

Som afslutning på fem store demonstrationsskoleforsøg om it-baseret læring bliver resultaterne nu præsenteret på en åben konference.

29.04.2015 Nyhed:

Ny vidensportal for skoleelever på emu.dk – Danmarks Læringsportal

I forbindelse med relanceringen af Danmarks Læringsportal får skoleelever nu deres egen indgang med informationer om undervisningen og andre vigtige elevrettede emner.

09.04.2015 Nyhed:

It og digitalisering skal styrke erhvervsuddannelserne

Ny strategi for den digitale erhvervsuddannelse skal løfte kvaliteten i undervisningen og udnyttelsen af ressourcerne.

20.03.2015 Nyhed:

Det skal være lettere for skoleverdenen at dele digitale læremidler

Det skal være mere enkelt for skolerne at indkøbe, anvende og dele digitale læremidler. Derfor har regeringen og KL taget initiativ til analysen ”Bedre deling af digitale læremidler”.

19.03.2015 Nyhed:

Ny app understøtter den tidlige læseundervisning

Undervisningsministeriet offentliggør en satspuljefinansieret app, der kan styrke børnehaveklassebørns læsefærdigheder.

18.03.2015 Nyhed:

Rammeaftaler for administrative applikationer og portaler

Styrelsen for It og Læring har indgået 4-årige rammeaftaler med KMD og CGI.

16.03.2015 Nyhed:

Nationalt it-system til skriftlige prøver i gymnasiet

I sommeren 2016 får eleverne på halvdelen af landets gymnasieskoler mulighed for digitale skriftlige prøver. Fra 2017 bliver det obligatorisk for alle.

13.03.2015 Nyhed:

Ny Ungedatabase på vej

Undervisningsministeriet starter udvikling af en ny Ungedatabase, der skal modernisere og erstatte den nuværende it-løsning.

24.02.2015 Nyhed:

Digital prøve i dansk i folkeskolen

Til sommer vil en stor del af folkeskoleeleverne kunne aflægge 9.-klasseprøven i dansk læsning og retskrivning digitalt. Prøven i matematiske færdigheder bliver samtidig åben for alle. Dermed er der nu i alt fire digitale prøver i folkeskolen.

19.02.2015 Nyhed:

Udviklingspuljen er kommet godt fra start

Der har været stor interesse for den nye udviklingspulje til digitale læremidler i forbindelse med første ansøgningsrunde. Ansøgningerne skal nu vurderes af et rådgivende udvalg.

Sider