Du er her

Styrelsen for It og Læring

12.02.2015 Nyhed:

Sådan ser digital læring ud om fem år

En ny skandinavisk undersøgelse af fremtidige digitale tendenser og teknologier på grundskoleområdet viser, at spilbaseret læring og data-drevet læring vil vinde frem inden for fem år.

11.02.2015 Nyhed:

Facebook-vejledning til forældre

ForældreGuiden hjælper forældrene, så de kan støtte deres børn i at vælge ungdomsuddannelse. Siden fik 3500 likes i løbet af de første to uger.

08.01.2015 Nyhed:

Nationale måltal er klar i Ledelsesinformationssystemet

De første nationale måltal fra folkeskolereformen er nu tilgængelige i det nye ledelsesinformationssystem LIS.

15.12.2014 Nyhed:

40 millioner kroner til innovative digitale læremidler i folkeskolen

En ny udviklingspulje skal sætte yderligere skub i markedet for innovative digitale læremidler ved at yde støtte til virksomheder, der producerer digitale læremidler.

28.11.2014 Nyhed:

Folkeskolen får flere digitale læremidler

Digitale læremidler kan understøtte lærerne i at variere og differentiere undervisningen og motivere eleverne. Derfor har regeringen afsat en pulje på 500 mio. kroner frem til 2017 til it i folkeskolen. I 2015 udmøntes 65 mio. kr. til kommunernes indkøb af digitale læremidler.

25.11.2014 Nyhed:

Login-misbrug undersøges

Styrelsen for It og Læring og Politiet undersøger misbrug af login-oplysninger på erhvervsskoler.

10.11.2014 Nyhed:

En fjerdedel af de nye læremidler er digitale

De statslige tilskud til indkøb af digitale læremidler har accelereret den digitale udvikling i Silkeborgs skoler. Nu arbejder man på at øge anvendelsen af de digitale værktøjer, blandt andet ved at gøre videndeling nemt for lærerne.

23.10.2014 Nyhed:

UddannelsesGuiden + eVejledning = bedre vejledning

Den nationale portal om uddannelser i Danmark, UddannelsesGuiden.dk og eVejledning er nu samlet hos Styrelsen for It og Læring. Dermed er skabt et samlet, digitalt vejledningsunivers, der supplerer den samlede vejledning om valg af uddannelse.

13.10.2014 Nyhed:

Nyt brugerportalinitiativ til den digitale folkeskole

Kommunerne og staten kommer nu med en konkret løsning for, hvordan et fælles brugerportalinitiativ kan understøtte fremtidens digitale folkeskole.

03.10.2014 Nyhed:

Kriterier for tilskud til udvikling af digitale læremidler i høring

En ny pulje på 40 millioner kroner skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler. Nu sendes hovedkriterierne for at opnå tilskud fra puljen i offentlig høring, hvor virksomheder, organisationer og øvrige interesserede får mulighed for at komme med bemærkninger til, hvordan puljen udmøntes.

Sider