Du er her

Udbud

24.10.2017 Nyhed:

To udbud på vej for MitID og NemLog-in

I de kommende måneder udbydes centrale dele af den nationale, digitale infrastruktur: Næste generation NemID (MitID) og NemLog-in. Forhåndsmeddelelserne er netop offentliggjort.

27.06.2017 Nyhed:

Region Syddanmark sender elektronisk patientjournal i udbud

Region Syddanmark har en ny elektronisk patientjournal (EPJ) undervejs. Som et led i den proces har regionen netop fremsendt en udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse.

12.06.2017 Nyhed:

Udbud på ny videoplatform til Folketingets hjemmeside

Folketinget har siden 2009 haft en video on demand-løsning (VOD), som gør det muligt for brugere af Folketingets hjemmeside at se video fra Folketingets møder på ft.dk både live og on demand.

22.02.2017 Nyhed:

Vejledning til bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om de særlige regler om persondatasikkerhed, der gælder på området for elektronisk kommunikation, og som fx de danske teleselskaber skal følge.

13.01.2017 Nyhed:

Klagenævnet for Udbud præciserer krav til underretning af tilbudsgivere

Tilbudsgivere, der har afgivet et uantageligt tilbud, skal informeres om, hvem der har vundet kontrakten som dokumentation for, hvornår standstill-perioden begynder. Det præciserer Klagenævnet for Udbud i en ny kendelse.

13.12.2016 Nyhed:

Leverandører fra ind- og udland giver værdifuldt input til næste generation NemID

Partnerskabet for næste generation NemID har gennemført markedsdialog med en række nationale og internationale leverandører som led i forberedelsen af det kommende udbud af den løsning, der skal efterfølge NemID.

29.11.2016 Nyhed:

Udbud af driften af det nuværende NemID

Digitaliseringsstyrelsen udbyder i 2017 driften af den eksisterende NemID-løsning. Det sker for at sikre, stabil og sikker drift af NemID frem til næste generation NemID kan tages i brug.

29.09.2016 Nyhed:

Ny udgave af vejledning om ESPD

Hvordan får man som leverandør plads til alle referencerne, når der ikke er plads i ESPD'et? Få svaret på det og mange flere spørgsmål i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opdaterede vejledning om Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD.

30.08.2016 Nyhed:

Enklere anmeldelse af behandling af fortrolige personoplysninger ved udbud

Datatilsynet har nu etableret en enklere adgang til at foretage anmeldelser, hvis myndigheder skal behandle fortrolige personoplysninger, fx i forbindelse med udbud.

09.10.2014 Nyhed:

Udbud af kontrakt om et ESDH-system til Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse om udbud af kontrakt om et ESDH-system til Moderniseringsstyrelsen. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation.

Sider