Du er her

Uddannelses- og forskningsministeriet

15.09.2017 Nyhed:

Digitale værktøjer øger studerendes engagement

Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser: Digitale værktøjer i undervisningen skaber bedre interaktion mellem undervisere og studerende var en af pointerne, Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser tog med sig hjem fra inspirationstur til Aarhus Universitet.

17.03.2017 Nyhed:

Ny webportal skal gøre det nemmere at bruge rummet

Det skal være nemmere for forskere, virksomheder og myndigheder at bruge de ofte uoverskuelige mængder af gratis rumdata. Derfor offentliggør Styrelsen for Forskning og Uddannelse i dag webportalen ”Brug rummet”, som skal gøre det nemmere og mere overskueligt at få adgang til data fra rummet.

13.12.2016 Nyhed:

To nye direktører til Uddannelses- og Forskningsministeriets to nye styrelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører en organisationsændring med virkning fra 1. januar 2017. I forbindelse med organisationsændringen nedlægges de nuværende to styrelser, og der oprettes to nye styrelser: Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Hans Müller Pedersen udnævnes som direktør for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, og Nikolaj Veje udnævnes som direktør for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

30.11.2016 Nyhed:

Peter Munk Christiansen i spidsen for Det Frie Forskningsråd ekstra to år

Professor Peter Munk Christiansen genudpeges til hvervet som bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd, der skal løfte nye opgaver i 2017. Desuden genudpeges professorerne Jane Hvolbæk Nielsen og Henrik Toft Sørensen til bestyrelsen. 15 nye medlemmer tiltræder også rådsarbejdet fra det nye år.

04.10.2016 Nyhed:

Organisationsændring skal styrke rammerne for uddannelse og forskning

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører en organisationsændring med virkning fra 1. januar 2017. Formålet med organisationsændringen er at styrke ministeriets opgavevaretagelse, herunder styrke sammenhængen mellem uddannelse, forskning og innovation, styrke ministerbetjeningen og politikudviklingen og skabe en klar ansvarsfordeling i ministeriet.

27.09.2016 Nyhed:

Danskundervisning på YouTube vinder Den Europæiske Sprogpris 2016

Projektet ’Danskundervisning på Arabisk med Khaled’ vinder Den Europæiske Sprogpris 2016. Projektet arbejder med sprogindlæring via sociale medier og hædres for dets nytænkende tilgang til at lære sprog og få interkulturel forståelse.

26.09.2016 Nyhed:

Nu letter Danmarks første dronestrategi

Droner har et stort potentiale for at styrke produktivitet og vækst. Det vil regeringen gerne fremme. Derfor fremlægger regeringen i dag Danmarks første dronestrategi. Målet er at styrke vidensbroen mellem danske virksomheder og forskere for at udvikle droneteknologien og skabe nye arbejdspladser.

24.06.2016 Nyhed:

Danmarks første strategi for rummet er i luften

I 2015 blev den første danske astronaut sendt i rummet. Nu er regeringen klar med en national strategi for, hvordan rummet kan bidrage til vækst i det danske samfund og til at løse nogle af tidens store udfordringer på jorden.

27.04.2016 Nyhed:

Virksomheder i hele Danmark skal have bedre adgang til den nyeste forskning

Når en virksomhed i Thy eller Maribo ønsker inspiration til at udvikle sig, bliver der nu kortere vej til hjælpen. En ny strategi for erhvervsklynger og innovationsnetværk skal give virksomheder bedre adgang til de nyeste forskningsresultater og skabe større national og lokal vækst og udvikling.

05.01.2016 Nyhed:

EU’s nye databeskyttelsesregler er en sejr for dansk registerforskning

Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over, at EU’s netop vedtagne databeskyttelsesforordning tager hensyn til både borgernes krav på databeskyttelse og forskernes adgang til registre.

Sider