Du er her

Undervisningsministeriets Departement

21.06.2017 Nyhed:

VEU-ekspertgruppe vil bygge efteruddannelsessystem om

En personlig uddannelseskonto, en portal med overblik og information om kursusudbud samt mere målrettede og stærkere offentligt finansierede kurser er blandt de 13 nye anbefalinger, som VEU-ekspertgruppen præsenterede for regeringen.

25.02.2013 Nyhed:

It-pulje på 10 millioner kroner til elever med særlige behov

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini har med en it-pulje på 10 millioner kroner valgt at støtte tre projekter med fokus på nye læringsformer og digitale læremidler, som er vigtige redskaber til undervisningsdifferentiering og inklusion.

08.01.2013 Nyhed:

Forsøg med nye prøveformer i folkeskolen

Skolerne får nu mulighed for at deltage i nye forsøg med folkeskolens prøver. Forsøgene indebærer gruppeprøver og prøveformer, hvor eleverne skal arbejde mere med it og fremstille produkter som animationsfilm, lydmontager og hjemmesider.

17.12.2012 Nyhed:

Over 350 institutioner skal i gang med Ny Nordisk Skole

352 dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser er udvalgt til at være de første Ny Nordisk Skole-institutioner. Fra 2013 skal de samarbejde om at udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, som de kan.

17.12.2012 Nyhed:

Over 350 institutioner skal i gang med Ny Nordisk Skole

352 dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser er udvalgt til at være de første Ny Nordisk Skole-institutioner. Fra 2013 skal de samarbejde om at udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, som de kan.

06.12.2012 Nyhed:

Gør en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen

Regeringens udspil til løft af folkeskolen vil gøre en god skole bedre. Det skal ske ved flere timere til eleverne, bedre undervisning og mere uddannelse til lærerne. Nye undervisningsformer og nye aktivitetstimer skal gå hånd i hånd med flere i timer i bl.a. dansk og matematik. Derudover skal it og digitale læringsformer forbedre kvaliteten af undervisningen.

29.11.2012 Nyhed:

Pulje på 10 millioner kroner skal skabe viden om it for fagligt svage elever

Forskningsinstitutioner kan i samarbejde med kommuner og skoler søge om midler fra en pulje på 10 millioner kroner, som skal bruges til at indsamle viden om it for fagligt svage elever.

29.11.2012 Nyhed:

Pulje på 10 millioner kroner skal skabe viden om it for fagligt svage elever

Forskningsinstitutioner kan i samarbejde med kommuner og skoler søge om midler fra en pulje på 10 millioner kroner, som skal bruges til at indsamle viden om it for fagligt svage elever.

29.11.2012 Nyhed:

It styrker elevers engagement i de gymnasiale uddannelser

Eleverne tager selv initiativ til at benytte nye medier i undervisningen og bliver mere engagerede af det. Det viser anden runde af et forskningsprojekt om anvendelse af it i de gymnasiale uddannelser.

13.11.2012 Nyhed:

Skoleledere samles om at gøre it i folkeskolen bedre

Mere end 100 skoleledere skal samles i et netværk for at få it til at blive en mere naturlig del af undervisningen i folkeskolen. Ledelse er nemlig helt afgørende, hvis missionen om mere it skal lykkes.

Sider