Du er her

Medlemsvilkår for CEDI Netværk

Kontingent for medlemskab af CEDI Netværk betales forud for 1 år ad gangen. Prisen for dit medlemskab dækker 1 års ubegrænset deltagelse i op til 40 forskellige CEDI-netværksmøder om året. Prisen for et års medlemskab er 5.000 kr. ekskl. moms. Medlemskabet betales som hovedregel af din arbejdsplads som led i din efteruddannelse og faglige vedligeholdelse.

Medlemskab af CEDI Netværk er personligt og kan ikke deles af flere personer. Kun den person, hvis navn er angivet i medlemssystemet, har mulighed for at deltage i netværksmøderne.

Hvis du skifter job, kan du tage dit medlemskab med over på din nye arbejdsplads, medmindre din nuværende arbejdsplads gør krav på brug af dit medlemskab og tildeler det en anden medarbejder.

Mister du dit arbejde undervejs i dit medlemskab, kan du uden beregning deltage i CEDI-netværksmøderne i et år og bruge dem til at finde dit næste job.

Medlemskab af CEDI-netværk gælder for et år ad gangen og kan opsiges skriftligt til info@cedi.dk senest en måned før medlemskabets udløb. Opsiges medlemskabet før medlemskabets ophør, refunderes det overskydende kontingent ikke.

Som medlem får du en advis i god tid svarende til omkring 2 måneder før fornyelse af medlemskab, som hvis vi ikke hører andet bliver fornyet gennem fremsendelse af faktura ca. 3 uger før udløb.

Betaling skal ske senest på sidste rettidige indbetalingsdag jf. den fremsendte faktura.

Det er medlemmets eget ansvar at vedligeholde oplysninger om sig selv, sin arbejdsplads og sine faktureringsoplysninger i medlemssystemet.