Du er her

Forskningsprojekt samler viden om anvendelsen af læringsplatforme

15 skoler skal være med til at udvikle undervisning med læringsplatforme.

Langt de fleste kommuner har anskaffet digitale læringsplatforme. Nu samler et nyt projekt viden om, hvordan platformene bruges i undervisningen, og hvad deres betydning er for læringsprocessen. Projektets deltagere udvikler, designer og afprøver nye undervisningstiltag med udgangspunkt i den eksisterende praksis, så platformene bedst muligt understøtter undervisningen og elevernes læring. Målet for projektet er, at viden om brugen af læringsplatforme når ud til alle kommuner og skoler i Danmark, så denne viden forankres og bruges i praksis.

Projektet fokuserer gennem en brugerinddragende tilgang på didaktiske, teknologiske og organisatoriske aspekter af arbejdet med læringsplatforme. Morten Misfeldt, professor ved Aalborg Universitet, der leder projektet, forklarer: ” Det er vigtigt at bevare fokus på det pædagogiske personales kerneydelse, der er at undervise børn. I projektet er vi sammen med det pædagogiske personale i gang med at udvikle nye tilgange til undervisning, hvor vi designer og afprøver initiativer, der udfolder mulighederne i læringsplatformene til gavn for elevernes læring.”

I projektet arbejder 27 forskere og konsulenter fra universiteter og professionshøjskoler på de 15 skoler, der er med i projektet. Hver skole har tilknyttet en forsker og en konsulent, som udvikler, designer og afprøver de nye undervisningstiltag i samarbejde med det pædagogiske personale.

Thorstrup Skole i Varde er en af de skoler, som har været gennem projektets første trin. Lærer og pædagogisk it-vejleder Lars Jytzler fortæller: ”Det var en uhyre interessant proces, hvor vi tog udgangspunkt i vores frustrationer og skulle vende negative udsagn til noget positivt.” Lars Jytzler peger på, at læringsplatformene får stor betydning for lærerarbejdet og betoner, at det handler om et nyt mindset både i forhold til det didaktiske og samarbejdet mellem det pædagogiske personale, når undervisningsforløb skal deles på platformene.

Projektets resultater vil blive offentliggjort på emu.dk i maj, og der vil blive afholdt en konference d. 7. juni, hvor resultaterne bliver præsenteret. Du kan allerede nu tilmelde dig konferencen på projektets hjemmeside www.læringsplatforme.dk.

Hvem står bag? Bag projektet står Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening (KL) og Digitaliseringsstyrelsen i regi af Styregruppen for It i Folkeskolen. Projektet udføres af et konsortium bestående af Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Alexandra Instituttet, University College Lillebælt, University College Sjælland og University College Syddanmark. Det slutter i april 2017.