Du er her

Konference om anvendelsen af digitale læringsplatforme i folkeskolen

Kom og hør om resultaterne fra et nyt spændende forskningsprojekt om brug af digitale læringsplatforme i folkeskolen.

Et stort forskningsprojekt har undersøgt 15 folkeskolers brug af digitale læringsplatforme. Fokus har været på, hvordan læringsplatformene understøtter og påvirker det pædagogiske personales arbejde, elevernes læring og samarbejdet med forældrene.

Projektet har resulteret i en række analyser og gode råd om, hvordan læringsplatformene bedst tages i brug og anvendes. Projektet står også bag 16 praksisrettede materialer til støtte for skoleledelserne, det pædagogiske personale, forvaltningerne og lærere/studerende på lærer- og pædagoguddannelserne.

Resultaterne fra projektet bliver offentliggjort på emu.dk i slutningen af maj og bliver efterfølgende præsenteret på en konference den 7. juni kl. 13-15.30 i København.

Bag projektet står Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening (KL) og Digitaliseringsstyrelsen i regi af Styregruppen for It i Folkeskolen. Projektet udføres af et konsortium bestående af Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Alexandra Instituttet, University College Lillbælt, University College Sjælland og University College Syddanmark.

Det er gratis at deltage.