Du er her

Ny Ungedatabase er på vej til Ungdommens Uddannelsesvejledning

Med en ny Ungedatabase styrkes UU-vejledernes mulighed for at hente oplysninger om unge tilflyttere og indberette risikoen for, at unge falder fra på deres uddannelse.

UU-vejlederne kan se frem til at få adgang til en ny og forbedret Ungedata-base fra d. 21. juni 2017. Med det nye system bliver det muligt at sammen-holde indberetninger og orientere uddannelsesinstitutionerne, hvis det vurderes, at en ung er i risiko for at falde fra på sin uddannelse.

Som noget nyt kan UU-vejlederne fremover hente oplysninger om unges tidligere hændelser. Det har været efterspurgt, når en ung flytter til et nyt område. Derudover bliver det muligt for UU-vejlederen at indberette, hvis en ung, der henvender sig for vejledning, er i risiko for at falde fra eller afbryde sin uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne vil blive adviseret om indberetningerne fra UU-centrene. Endelig vil den unges højeste uddannelsesniveau blive angivet ved afhentning af data.

For at blive klar til idriftsættelsen af den forbedrede Ungedatabase, vil der være lukket for indberetninger fra d. 8. juni og afhentning af hændelser fra d. 12. juni.

Det betyder, at det ikke er muligt at få data om de unge i overgangsperioden fra d. 8. juni - 21. juni. Først efter idriftsættelsen af den nye Ungedatabase vil Ungdommens Uddannelsesvejledning kunne modtage data, herunder de indberetninger der er sket i overgangsperioden. Det vil afhænge af den konkrete leverandør af UU-vejledningssystemet, hvornår og hvordan data præsenteres lokalt for Ungdommens Uddannelsesvejledningen.

Den nye Ungedatabase forventes idriftsat d. 21. juni 2017 for indberetninger fra uddannelsesinstitutioner og afhentning af data for Ungdommens Uddannelsesvejledning samt jobcentre via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Målet med Ungedatabasen er at levere information af god kvalitet til Ung-dommens Uddannelsesvejledere og sagsbehandlerne hos jobcentrene, så de har et godt grundlag at vejlede den enkelte unge ud fra.

Formålet med Ungedatabasen er at stille data om unge 15-29-åriges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status til rådighed for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcentre, så de kan optimere deres indsats i forhold til den unge.