Du er her

Sundhedsjournalen: Nu får du hurtigere adgang til prøvesvar og data

Den 12. september 2017 bliver prøvesvar og journaloplysninger hurtigere tilgængelige i Sundhedsjournalen på Sundhed.dk​, når den "kunstige" forsinkelse på tre dage fjernes.

Det betyder, at forsinkelsen på prøvesvar og notater reduceres til nul døgn. It-teknik kan dog betyde op til to døgns forsinkelse.

Som borger bliver du informeret om, at du kan finde prøvesvar på sundhed.dk, som lægen eller hospitalet ikke har formidlet endnu.

Bedre mulighed for involvering
Når regionerne fjerner den kunstige forsinkelse, skyldes det et ønske om at styrke borgernes mulighed for at involvere sig i eget behandlingsforløb, og at give borgerne mulighed for at kunne møde mere forberedte op til konsultationer.

Erfaringerne fra sidst, hvor der blev skruet på den hastighed, hvormed patienterne kan se prøvesvar og journalnotater ved at logge på Sundhedsjournalen, er gode.

Den seneste justering fandt sted i efteråret 2015, hvor borgernes adgang til oplysningerne gik fra to-tre uger til 3-5 dage. Justeringen blev fulgt tæt, og der er ikke indberettet utilsigtede hændelser.