Du er her

Nyt på ug.dk: Sådan arbejder du med din studievalgsportfolio

Nye dialogværktøjer på UddannelsesGuiden skal give 8. klasseselever og deres forældre overblik over uddannelsesparathedsvurdering og studievalgsportfolio.

Når elever i 8. klasse fra og med skoleåret 2017-18 skal i gang med at bruge studievalgsportfolien, er der hjælp at hente på ug.dk. Styrelsen for It og Læring (STIL) har lanceret dialogværktøjet ”Sådan arbejder du med din studievalgsportfolio” på ug.dk, der giver overblik over og inspiration til arbejdet med studievalgsportfolien.

Værktøjet skal understøtte dialogen mellem eleven og elevens forældre, kammerater, lærer eller vejleder om de overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udfyldningen af portfolien.

Arbejdet med den personlige studievalgsportfolio er et led i en læreproces, der skal give eleven kompetencer til at foretage et informeret valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse. Denne proces skal ses i sammenhæng med bl.a. uddannelsesparathedsvurderingen (UPV), som eleverne får for første gang i 8. klasse.

Elever, der går i 8. klasse i skoleåret 2017-18, er de første elever, som både skal bruge studievalgsportfolien, og den nye UPV-proces, der vedtoges med gymnasiereformen.

I forbindelse med reformen har STIL relanceret sit øvrige materiale til forældre med børn i 8. klasse på UddannelsesGuiden, så man nu finder et samlet informations- og vejledningstilbud til målgruppen. Udover dialogværktøjet ”Sådan arbejder du med din studievalgsportfolio”, kan forældre få overblik over UPV- og vejledningsprocessen i grafikken ”Til forældre med barn i 8. klasse” samt i artiklerne i ug.dk´s tema ”Forælder til ung i 8. klasse”.