Du er her

Folkekirkens It kommer tættere på brugerne med ny organisation

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver hovedoverskrifterne for en række nye initiativer fra Kirkeministeriet.

Initiativerne sættes i værk for at give folkekirken større indflydelse på it-beslutninger i Folkekirkens It, der er den enhed i Kirkeministeriet, som leverer it-løsninger til folkekirken og ministeriet. Midlet til at nå målene er først og fremmest, at en ny It-følgegruppe erstatter den hidtidige It-styregruppe. It-følgegruppen får en ny, styrket rolle, både gennem et klarere mandat for arbejdet og med en hyppigere mødefrekvens.  Følgegruppen kommer til at bestå af medlemmer fra samme kreds som den eksisterende budgetfølgegruppe vedrørende folkekirkens fællesfond, samt et eksternt it-sagkyndigt medlem. Se kommissoriet for følgegruppen her.

Den nye følgegruppe skal sikre, at folkekirken kommer tættere på de strategiske it-beslutninger. Samtidig skal de mange brugere i folkekirken involveres tættere i udviklingen og indførelsen af nye it-løsninger – først og fremmest ved at der oprettes brugergrupper med klart definerede formål. Desuden skal der årligt afholdes en årlig it-konference, hvor både følgegruppen og brugergrupperne deltager. De nye initiativer for den styrkede brugerinvolvering kan ses her.

Organisatorisk vil Folkekirkens It fortsat være placeret i Kirkeministeriets departement, men kompetencer, opgaver og ansvar bliver præciseret og formaliseret. Chefen for Folkekirkens It refererer direkte til Kirkeministeriets departementschef og indgår årlige resultatkontrakter om mål og opgaver.  Økonomisk betyder den nye organisering ikke ændringer. Finansieringen af folkekirkens fælles it- løsninger kommer stadig fra folkekirkens fællesfond efter beslutning af kirkeministeren. Til gengæld styrkes økonomistyringen med en mere gennemsigtig budget- og bevillingsmodel, som kan bidrage til at sikre fornuftige beslutninger og prioriteringer i forhold til nye it-løsninger.

De nye initiativer kommer i opfølgning på en konsulentrapport, som Kirkeministeriet har bedt analysere den fremtidige økonomiske ramme og organisering af Folkekirkens It – bl.a. for at realisere den ambitiøse digitale strategi for Kirkeministeriet og folkekirken 2016-2020.