Du er her

Nye anbefalinger skal sikre Danmark den digitale førertrøje

Hvis danske virksomheder skal følge med resten af verden, er der behov for nemmere adgang til digital rådgivning, udvikling af nye digitale løsninger og flere medarbejdere med digitale kompetencer. Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra Danske Regioners nye digitale udspil.

Kunstig intelligens, robotter, selvkørende biler og droner. Den teknologiske udvikling accelererer, og det skaber både udfordringer og muligheder for det danske arbejdsmarked.

Antallet af jobopslag efter IT-specialister stiger og er næsten fordoblet fra 2009 til 2014. Men selvom CV’erne i højere grad bliver screenet for digitale kompetencer, viser nye tal fra Eurostat, at over halvdelen af danske virksomheder havde svært ved at rekruttere IT-specialister i 2016. Hvis udviklingen fortsætter, vil danske virksomheder mangle op mod 19.000 IT-specialister i 2030.

- Den digitale omstilling sker ikke af sig selv. Hvis danske virksomheder også fremover skal ligge i verdenseliten, er det afgørende, at de har redskaberne til at udnytte alle de nye digitale muligheder. Danske Regioners digitale udspil skal være med til at sætte fart på udviklingen, når det gælder om at udnytte de nye muligheder til at skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark, siger Stephanie Lose, næstformand for Danske Regioner.

Regeringen præsenterer i efteråret en strategi for Danmarks digitale vækst for at imødekomme udfordringerne. Det nye digitale udspil fra Danske Regioner fremlægger 10 anbefalinger, der skal støtte op om regeringens arbejde med digitalisering.

- Der er behov for en samlet indsats, der sikrer, at vi i Danmark trækker i samme retnings på tværs af stat, kommuner, regioner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter, siger Stephanie Lose.