Du er her

KOMBIT og SKI i dialog med KMD om databehandleraftaler

Flere kommuner har udtrykt ønske til KOMBIT om at skabe en ramme for en ’standarddatabehandleraftale’, som kan understøtte kommuners eksisterende aftaleportefølje med KMD. 

Opgaven er særligt aktuel idet, de nuværende databehandleraftaler mellem kommuner og KMD skal ændres inden 25. maj 2018, hvor den nye databeskyttelsesforordning træder i kraft. Der er tale om en opgave, som kan blive urimelig tung for kommunerne, hvis ikke der kan skabes en fælles aftaleramme.

KOMBIT har derfor, i samarbejde med SKI, igangsat en dialog med KMD, med sigte på at finde en god løsning, som sikrer, at eksisterende aftaler mellem parterne understøttes af en opdateret databehandleraftale.

Parterne tager udgangspunkt i KOMBITs og KL’s skabelon for databehandleraftaler mellem kommuner og it-leverandører.

Kommunerne deltager i arbejdet som deltagere i en følgegruppe, der skal sikre rette kvalitet og format.

Der er ikke tale om en omskrivning af skabelonen, men en præcisering af, hvad kommunerne kan forvente sig af aftalens muligheder og afgrænsninger.

KOMBIT Videncenter vil løbende orientere om den videre udvikling.