Du er her

Rigsarkivets konference 2017: Kvalitet i offentlige forvaltningsdata

Rigsarkivet afholder onsdag d. 8. november 2017 den årlige konference ”Nutidens forvaltning- fremtidens arkiver”. I år er konferencens tema ”Kvalitet i offentlige forvaltningsdata”.
Forvaltningens data og dokumenter danner grundlaget for konsistent sagsbehandling, men dokumenterer også den offentlige forvaltnings virksomhed. Offentlige forvaltningsdata bidrager til at garantere borgernes retssikkerhed, ligesom de udgør grundlaget for, at man også i fremtiden kan beskrive og forstå det danske samfund. Data og dokumenter skal være af sådan en kvalitet, at de kan genfindes og genanvendes af andre end den snævre kreds af fagpersoner, som oprindeligt har skabt og behandlet sager og data.

Keynotes:

  • Henrik Brix, formand for Kommunernes It-Arkitekturråd, It- og digitaliseringschef, Favrskov Kommune: Automatisering og datakvalitet i it-systemer. Hvad betyder kvaliteten, når borgeren skal have adgang til egne sager?
  • Annelise Fenger, Udviklingsdirektør, Fødevarestyrelsen: God forvaltningsskik og rigtigt brug af ESDH – ledelsens rolle og interesser

Parallelle sessioner:

  • Status for implementering af persondataforordningen i den offentlige sektor. Jakob Lundsager, kontorchef, Databeskyttelseskontoret, Justitsministeriet
  • Kvalitetssikring i det offentliges it-systemer til dokumenthåndtering. Ane Palsberg, Palsberg Consulting, UCC
  • Fra Dead man walking til Alive and kicking – om behovet for at skabe nye fortællinger om offentlige arkiver i den digitaliserede forvaltning. Christian Frederiksen, stadsarkivar, Guldborgsund Kommune
  • Robotter eller ny generation ESDH? Inge Bograd og per Andresen, Globeteam
  • Erfaringer med implementering af persondataforordningen på Kulturministeriets område. Torsten Friis, Koncernsikkerhedskoordinator, Kulturministeriet og Ole Holm, DPO, Det Kgl. Bibliotek
  • Projekthåndtering og ESDH. Thomas Palsbjørn Pedersen, Proactive
  • Brug af arkivalierne. Rasmus Mariager, lektor, Saxo-instiutttet
  • Hvordan bruger man nudging i offentlig forvaltning? Pelle Guldborg Hansen, ph.d, direktør i iNudgeyou

Læs mere og tilmeld dig i linket nedenfor.

Konferencen afholdes i DGI-Byen d. 8. november 2017 kl. 8.30-17.00.
Konferencen er åben for alle med interesse for offentlig forvaltning og arkiver. Det er blandt andre ESDH-ansvarlige, it-chefer og systemejere samt praktikere i forvaltningens informationshåndtering.