Du er her

Drone giver nye muligheder for klimasikring af vandløb

Målinger af vandløb skal i fremtiden foretages med droner. Dronerne vil give mere præcis information til overvågning af vandløb og dermed bedre klimasikring. Innovationsfonden har investeret 7.955.000 kr. til projektet.

DTU står i spidsen for et nyt projekt, der med droner og nye teknologiske målemetoder vil gøre overvågningen af danske vandløb mere detaljeret og præcis, hvilket i stigende grad efterspørges. De aktuelle klimaændringer betyder eksempelvis, at opdateret viden om kapaciteten i vores vandløb er nødvendig for at kunne vurdere, om de kan fungere som afløb ved skybrud, eller om der er risiko for oversvømmelser.

Overvågningen af vandløb foregår i dag ved manuelle opmålinger, så muligheden for fremover at kunne foretage bedre målinger ved hjælp af en drone vil også kunne medføre betydelige økonomiske besparelser.

Dronen kommer til at flyve med en helt særlig last af sensorer og instrumenter, både kameraer og højteknologiske instrumenter som radar og sonar. Til sammen kan de levere målinger af både vanddybde, vegetation, vandgennemstrømning og vandspejl i de enkelte vandløb.

Meget detaljeret og præcise data
”Vores målinger med den nye sammensætning af sensorer vil give langt mere detaljerede og eksakte data, end det hidtil har været muligt for myndigheder og miljørådgivere at få. Vi vil kunne måle vandstand med 3-5 cm nøjagtighed, ligesom vi vil være i stand til at levere kort i meget høj opløsning, der angiver vegetation og bundgrøde i og ved vandløbet. Det gør eksempelvis kommunerne i stand til at vurdere, hvornår og særligt hvor det er nødvendigt at sætte ind med vedligeholdelse af vandløb, og hvordan der skal gribes ind i forhold til klimasikring”, siger professor Peter Bauer-Gottwein, DTU Miljø, der står i spidsen for det nye projekt.

DTU Space vil i dette projekt videreudvikle eksisterende payloads fra prototypestadiet til markedsprodukter.

Godt grundlag for myndighedernes beslutninger
Projektets mål om at kunne tilbyde myndighederne et bedre og mere korrekt beslutningsgrundlag, har gjort det naturligt også at inddrage regioner og kommuner i de tre områder af landet, hvor de første dronemålinger vil finde sted - Vejle å og Grindsted å i Jylland, samt Mølleåen i Hovedstadsområdet.

”Som fremtidige slutbrugere er det meget relevant for os at samarbejde med både forskere og virksomheder om at løse de udfordringer, der dukker op undervejs i projektforløbet. På den måde kan vi bedst sikre, at resultatet i den sidste ende bliver tilpasset vores virkelighed og vores behov. I regionerne skal vi eksempelvis holde øje med, om forurenede grunde truer vandkvaliteten i vandløb, hvilket stiller særlige krav til data fra vandløbsovervågningen,” siger chefkonsulent Nina Tuxen, Region Hovedstaden.

Hun tilføjer, at regionen derudover altid er interesseret i projekter, der åbner muligheder for at skabe eksport og nye arbejdspladser i virksomheder, hvad enten det handler om rådgivning eller teknologi.