Du er her

Civile sager bliver digitale ved retterne i Holstebro og Randers

Fra den 13. oktober skal du bruge domstolenes digitale sagsportal ’minretssag.dk’, hvis du vil anlægge en civil sag ved retterne i Holstebro og Randers.

Domstolene har udarbejdet en række vejledninger og små instruktionsfilm, der kan guide dig igennem. Det hele finder du under overskriften ’Digitale civile sager’ på domstolenes hjemmeside domstol.dk.

Du kan også deltage i et af vores informationsmøder om 'minretssag.dk'. Se hvornår der er et informationsmøde nær dig.

Hvis du oplever tekniske problemer med sagsportalen, kan du kontakte domstolenes support. Hvis du har spørgsmål til en konkret sag, kan du henvende dig til din lokale ret.

Ibrugtagning af sagsportalen
Fra efteråret 2017 bliver minretssag.dk rullet ud i hele landet. Du skal først bruge minretssag.dk, når løsningen er taget i brug i den ret, hvor du vil anlægge en civil sag.

Se hvornår de enkelte retter begynder at bruge minretssag.dk på linket til kilden nederst.

Nemmere og hurtigere sagsbehandling
I dag foregår behandlingen af civile sager ved retterne mest på papir og via ældre it-systemer. Med minretssag.dk bliver det nemmere at anlægge og behandle civile sager – til glæde for både borgere, advokater, virksomheder, myndigheder og domstolenes medarbejdere.