Du er her

Nyt regeringsudspil skal give borgerne flere muligheder for frit valg

Borgerne skal have flere muligheder for at vælge mellem de velfærdsydelser og tilbud, der passer dem bedst. Det mener regeringen, som med et nyt udspil bl.a. lægger op til at styrke og udvide det frie valg inden for sundheds- og ældreområdet.

"Danskerne er glade for det frie valg. Hundredtusindvis af patienter har eksempelvis de senere år valgt at blive behandlet på private sygehuse og klinikker, og rigtig mange ældre får i dag hjemmehjælpen leveret af private. I regeringen vil vi gerne give borgerne endnu større indflydelse på deres eget liv. Derfor præsenterer vi i dag en række nye frit valgsinitiativer, samtidig med at vi som en del af regeringens Sammenhængsreform igangsætter et servicetjek af det frie valg på de store velfærdsområder for at kunne udbrede, udvide og styrke danskernes frie valg."

Sådan lyder det fra innovationsminister Sophie Løhde, der i dag sammen med sundhedsminister Ellen Trane Nørby, ældreminister Thyra Frank og børne- og socialminister Mai Mercado præsenterer regeringsudspillet ’Frit valg – bedre sammenhæng’.

Regeringen vil bl.a. som led i udspillet give patienter ret til frit at vælge at blive genoptrænet i privat regi, hvis det offentlige ikke kan tilbyde et genoptræningsforløb senest syv dage efter, de er blevet udskrevet fra et sygehus med en genoptræningsplan i hånden.

"Det frie valg har en kæmpe betydning for patienterne, for kortere ventetider på sygehusene betyder noget, når man er syg. Nu er tiden så kommet til at styrke genoptræningen, og derfor indfører vi frit valg til genoptræning, hvis kommunen ikke inden for 7 dage kan iværksætte genoptræning. Det er altafgørende, at man som nyudskrevet patient hurtigt kommer i gang med genoptræningen. Hvis man venter for længe, risikerer vejen tilbage til hverdagen at blive alt for lang og besværlig – uanset om man er ung eller gammel", siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Samtidig ønsker regeringen at styrke ældres muligheder for at vælge mellem tilbud inden for eksempelvis madservice og rehabilitering. Regeringen lægger derfor op til, at kommunerne skal have en økonomisk håndsrækning til at afprøve, hvordan borgerne kan få mere valgfrihed ved f.eks. at inddrage private leverandører i rehabiliteringsforløb eller i ordninger med madservice.

"Hjemmeboende ældre, der er visiteret til den kommunale madordning, skal have bedre muligheder for selv at bestemme, hvad de vil spise. Derfor lægger vi bl.a. op til en forsøgsordning, hvor man i flere kommuner end i dag tilbydes et fritvalgsbevis, som man kan bruge til at bestille mad hos fx den lokale slagter eller kro. Jeg er ikke i tvivl om, at mange gerne selv vil bestemme over maden. Det har de jo gjort hele livet, og det er med til at give livskvalitet og glæde", siger ældreminister Thyra Frank.

Derudover vil regeringen som en del af Sammenhængsreformen igangsætte et servicetjek af det frie valg på de store velfærdsområder for bl.a. at afdække, hvordan borgerne i dag gør brug af det frie valg, og hvordan man kan udvide og nytænke det frie valg yderligere.

"Børnefamilier skal have bedre mulighed for at vælge de løsninger, som passer den enkelte familie bedst. Regeringen har derfor i dagtilbudsaftalen lagt stor vægt på at styrke forældrenes frie valg. Regeringen vil f.eks. styrke forældrenes mulighed for at vælge netop den dagplejer eller daginstitution, som passer til familiens behov. Det skal også være muligt for forældre med skæve arbejdstider at få en deltidsplads i det kendte dagtilbud og så tilskud til pasning i hjemmet, hvor barnet kan blive puttet i sin egen seng", siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Udspillet vil blive forhandlet som en del af de kommende finanslovsforhandlinger.