Du er her

Nordjylland stiller skarpt på virksomheders digitale udfordringer

Små og mellemstore virksomheder i Nordjylland skal i langt højere grad gøre brug af digitalisering til at fremtidssikre deres forretning. Til inspiration afholder Business Region North Denmark (BRN) sammen med Region Nordjylland tre konferencer om digital vækst, for at hjælpe virksomheder i alle dele af regionen godt i gang.

Digital Vækst - fra Buzzword til Business. Det er den fælles titel på de tre konferencer, som giver de nordjyske virksomheder mulighed for at høre mere om potentialet i digitalisering samt om andre virksomheders konkrete erfaringer. Den første konference finder sted den 26. oktober i Frederikshavn, og herefter følger de to øvrige den 9. november i Aalborg og den 31. januar 2018 i Aars.

Med konferencerne vil Business Region North Denmark (BRN) hjælpe regionens mange mindre virksomheder det første skridt over den forhindring som manglende viden og kompetencer udgør i arbejdet med at udnytte de nye digitaliseringsmuligheder til at skabe forretningsudvikling og vækst.

- Nordjylland står med sine mange SMV’er over for en særlig udfordring i forhold til digitaliseringsbølgen. Det er rigtigt vigtigt, at vores virksomheder får helt konkrete og håndgribelige input til, hvordan de kan få gavn af de forretningsmæssige muligheder, der ligger i digitalisering. Og her er BRN’s konferencerække et rigtigt godt eksempel på et tiltag, som kan give de nordjyske virksomheder inspiration til at tage det første eller næste skridt, siger Randi Ib, næstformand i BRNs ErhvervsForum og direktør i virksomheden Board Governance.

Et nationalt Digitalt Vækstpanel, som regeringen har sammensat, fremlagde tidligere på året en analyse af erhvervslivets potentiale for vækst via digitalisering. Heri konkluderede de, at Danmark kunne opnå en gevinst på op til 87 mia. kr. i udvalgte sektorer allerede i 2025 ved at udnytte nye digitale teknologier, som kan reducere virksomhedernes produktionsomkostninger og åbne op for nye markeder.