Du er her

Civile sager bliver digitale ved retterne i Holstebro og Randers

Fra den 13. oktober skal du bruge domstolenes digitale sagsportal ’minretssag.dk’, hvis du vil anlægge en civil sag ved retterne i Holstebro og Randers.

Domstolene har udarbejdet en række vejledninger og små instruktionsfilm, der kan guide dig igennem. Det hele finder du under overskriften ’Digitale civile sager’ på domstolenes hjemmeside domstol.dk.

Fra efteråret 2017 bliver minretssag.dk rullet ud i hele landet. Du skal først bruge minretssag.dk, når løsningen er taget i brug i den ret, hvor du vil anlægge en civil sag.

I dag foregår behandlingen af civile sager ved retterne mest på papir og via ældre it-systemer. Med minretssag.dk bliver det nemmere at anlægge og behandle civile sager – til glæde for både borgere, advokater, virksomheder, myndigheder og domstolenes medarbejdere.