Du er her

Sms-tjeneste når der varsles risiko for oversvømmelse

Som et nyt tiltag kan Greve Solrød Forsyning tilbyde borgerne i Solrød Kommune via mobiltelefonen at få besked om situationer, hvor der er forhøjet vandstand i Køge Bugt, forhøjet grundvandsstand eller forventning om ekstreme nedbørsmængder, som kan udvikle sig og medføre oversvømmelser.

SMS-beskeden vil henvise til Greve Solrød Forsynings hjemmeside, hvor der gives en mere detaljeret besked om situationen.

Knud Edinger fra Greve Solrød Forsyning oplyser, at tanken med SMS-tjenesten er, at den enkelte borger skal adviseres, således at man selv har mulighed for at gøre noget for at forebygge oversvømmelse af eget hjem forud for en kritisk situation.

Via SMS-tjenesten giver vi en melding, så snart vi kan se, at der er en risiko for oversvømmelse, og på den måde giver vi den enkelte borger mulighed for at agere. Vi anbefaler, at man udarbejder sin egen lokale beredskabsplan og således har forberedt sig på, hvad man vil gøre. Det kan fx være placering af sandsække, grave render, manuel lukning for afløb eller inspektion af højvandslukke.