Du er her

Digitale løsninger erstatter fremover sagsbehandlerunderskrift

Inden udgangen af i år er det væk med kuglepennen og frem med tastaturet, når sagsbehandlere i kommuner, regioner og staten underskriver afgørelser om f.eks. samvær med skilsmissebørn eller økonomisk hjælp til tandlæge. Nyt lovforslag ændrer proceduren for at underskrive afgørelser, så der ikke længere er krav til sagsbehandlerne om at underskrive i hånden.

Hvert år træffer offentlige myndigheder tusindvis af afgørelser om alt fra økonomisk hjælp til tandlæge eller samvær med skilsmissebørn. Hver eneste gang skal sagsbehandlerne finde kuglepennen frem og med deres personlige underskrift verificere, at afgørelsen er truffet, og at de står inde for udfaldet i sagen. Det kaldes underskriftskravet.

Men inden udgangen af året kan sagsbehandlerne benytte digital signatur eller f.eks. autosignatur i deres mail i stedet for den håndskrevne underskrift. Det er konsekvensen af et lovforslag, som regeringen netop har fremsat.

”Regeringen har som mål, at 80 procent af al kommunikation mellem myndigheder og borgere foregår digitalt i 2015. Vi skal opdatere lovgivningen i takt med, at det offentlige behandler stadigt flere sager på computerskærmen eller på tablet’en i stedet for med papir og blyant. Her er tale om en dyr og tidskrævende arbejdsgang, som vi kan erstatte med en ny og effektiv løsning, uden vi går på kompromis med kvaliteten og sikkerheden. Altså endnu et skridt på vejen til en bedre og mere moderne offentlig sektor.” Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager

Ifølge lovforslaget skal en afgørelse være udformet, så det er muligt entydigt at identificere den sagsbehandler, som er afsender af dokumentet, og at dokumentet er endeligt. Det vil også fortsat være muligt at benytte en personlig underskrift. Lovforslaget forventes vedtaget hurtigst muligt, så det kan træde i kraft inden udgangen af 2013.