Du er her

Region Nordjylland følger systematisk op på sikkerheden omkring persondata

Det er ikke korrekt, når det i flere medier fremgår, at Region Nordjylland ikke holder øje med, om personalet uretmæssigt slår op i en patientjournal, og at regionen ikke har nogen kontrol med, hvem der kigger i journaler.

Region Nordjylland er tværtimod meget systematisk i tilgangen til, at kun dem, der har en behandlerrelation eller anden berettiget grund, må kigge i journaler. Man vil aldrig kunne gardere sig 100 % mod misbrug, men regionen har en lang række tiltag for at forhindre og følge op på mistanker om misbrug:

•     Vi informerer løbende personale om retningslinjer for opslag i patientjournaler.

•     Vi logger (dvs. registrerer) hver gang en medarbejder slår op i en journal.

•     Hver måned gennemføres systematiske stikprøver, hvor vi undersøger, om personale har kigget i journaler på personer, de ikke umiddelbart har en behandlerrelation til.

•     Hvert mistænkeligt opslag bliver gennemgået nøje for at finde ud af, om opslaget har været berettiget. Er et opslag ikke berettiget, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser.

•     Vi fører en intern opgørelse over mistænkelige opslag.

•     Når medarbejdere ikke længere arbejder i Region Nordjylland lukkes deres adgang til vores systemer.

- Det er væsentligt at pointere, at vores personale har brug for at kunne slå op på de patienter, de skal behandle. Derfor er det vigtigt, at de har adgang til patientjournaler. Men de må selvfølgelig ikke slå op på patienter, hvor der ikke er en faglig grund til det, for vores patienter skal være trygge ved, at deres personfølsomme oplysninger ikke flyder rundt, siger Claus Kofoed, IT-chef i Region Nordjylland.