Du er her

Bedre styring sætter grunddata i grønt

Statens It-projektråd har sat grunddataprogrammet i ’grøn’ i sin seneste statusrapport for 2. halvår 2015. Det er et tegn på, at grunddataprogrammet overordnet set er ”on track” og har god fremdrift. En af forklaringerne er, at den samlede styring af programmet er skærpet.

Grunddataprogrammet omfatter en række fagregistre, der bygger på specialiseret viden, der igen er en forudsætning for at komme i mål i projektet. Derfor er ansvaret for de enkelte dele af grunddataprogrammet delt på tværs af de bidragende myndigheder og organisationer. Dette sætter en forvaltningsmæssig ramme for den tværgående programstyring, fx i forhold til prioritering af økonomi og ressourcer.

Grunddataprogrammet er samtidig et program med mange afhængigheder. Grunddataprogrammet er bl.a. på grund af sit høje ambitionsniveau, sit betydelige omfang samt den organisatoriske og tekniske kompleksitet, et højrisikoprogram.

Indledende forsinkelser gav anledning til, at overveje om programstyringen var tilstrækkelig effektiv. Programmet har derfor brugt eksterne reviews og en risikovurdering i Statens It-projektråd til at søsætte flere initiativer, der skal bidrage til, at programmet kommer sikkert i mål. Der er fortløbende et stort ledelsesmæssigt fokus på fremdrift i delprogrammer, projekter og i grunddatasekretariatets tværgående arbejde. Der er dog fortsat mange risici og ukendte faktorer, der skal håndteres frem mod den forventede færdiggørelse af de centrale leverancer i det nuværende program, medio 2017.