Du er her

Enklere anmeldelse af behandling af fortrolige personoplysninger ved udbud

Datatilsynet har nu etableret en enklere adgang til at foretage anmeldelser, hvis myndigheder skal behandle fortrolige personoplysninger, fx i forbindelse med udbud.

Offentlige myndigheder har ofte behov for at behandle fortrolige personoplysninger som led i et udbud. Det kan fx. være i situationer, hvor myndigheden som dokumentation i forbindelse med udelukkelsesgrunde i ESPD’et, skal modtage straffeattester på ledelsesmedlemmer i udenlandske virksomheder.

Når en myndighed behandler fortrolige personoplysninger, skal det anmeldes til Datatilsynet.

Datatilsynet har nu udarbejdet en anmeldelseskladde, der kan anvendes til at foretage én samlet anmeldelse af de behandlinger af fortrolige personoplysninger, der foretages som led i myndighedens sagsbehandling, herunder i forbindelse med udbud. Anmeldelseskladden ligger online på Datatilsynets hjemmeside.

Anmeldelseskladden hos Datatilsynet

Inden myndigheden indsender en ny anmeldelse, bør det dog undersøges, om myndigheden allerede har en anmeldelse, som er dækkende.

Eksisterende anmeldelser kan søges frem i ”fortegnelsen” på Datatilsynets hjemmeside.

Er myndigheden dækket i forvejen? - Se ”Fortegnelsen” hos Datatilsynet

Når Datatilsynet har færdigbehandlet anmeldelsen, sender tilsynet en udtalelse til myndigheden. Herefter vil anmeldelsen blive offentliggjort i fortegnelsen over anmeldte behandlinge