Du er her

Pligten til at huske - retten til at blive glemt

Rigsarkivet afholder onsdag 2. november 2016 den årlige konference ”Nutidens forvaltning- fremtidens arkiver”. I år er konferencens tema Pligten til at huske – retten til at blive glemt.

Med den nye persondataforordning er der sat fokus på den enkelte borgers ret til at kontrollere brugen af egne oplysninger. Det er relevant i en tid, hvor personhenførbare data i mange situationer snarere er ’ressourcer’ end ’informationer’, men hvor stiller den diskussion arkiverne og dermed fremtidens historie om vores nutid? Hvad er konsekvenserne for fremtidens historieskrivning, hvis retten til at blive glemt udnyttes i vid udstrækning? Hvem skal bestemme, hvad der skal glemmes, og hvad der skal huskes? Har samfundet og borgeren ikke en pligt til at huske?

Keynotes:

  • Birgit Kleis, Datatilsynet: Hvilke ændringer og tilpasninger vil EU’s persondataforordning medføre for informationsforvaltning i det offentlige? Hvad kommer det til at betyde for Datatilsynets rolle i forhold til de offentlige myndigheder?
  • Bo Lidegaard, Politiken: Pligten til at huske – retten til at blive glemt

Parallelle sessioner:

  •  Journalisering – det offentliges akilleshæl? Stella Borne Mikkelsen, Stadsarkivar, Slagelse Kommune
  •  Videndeling – når det handler om systemer og mennesker. Peter Holdt Christensen, CBS
  •  Som svampe i en skovbund: Datavækst i den offentlige forvaltning. Sara Wadmann, KORA
  •  Digital informationsforvaltning: En udfordring for både forvaltning og arkiv? Marianne Paasch, AAU
  •  Fra journalsystem til proces-optimering, big data og samarbejdsplatform. Marianne Haurdahl, Devoteam
  •  Brug af digitale sundhedsdata til forskning – til gavn for borger og patient. Lau Caspar Thygesen, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Konferencen afholdes i DGI-Byen, 2.11.2016. kl 8.30-17.00

Konferencen er åben for alle med interesse for offentlig forvaltning og arkiver. Det er blandt andre ESDH-ansvarlige, it-chefer og systemejere samt praktikere i forvaltningens informationshåndtering.