Du er her

Fælleskommunalt samarbejde om sikkerhed er nøglen til succes

Et af de digitale fundamenter i den Fælleskommunale digitale handleplan - Sikkerhedsprogrammet - om øget sikkerhed og implementering af EU’s Databeskyttelsesforordning er for alvor gået i gang.

Sikkerhedsprogrammet er en del af den fælleskommunale digitale handlingsplan 2016-2020
Programmet er etableret i forlængelse af de voksende udfordringer som den digitale udvikling stiller overfor kommunerne. Programmet skal bl.a. arbejde for, at der i fællesskab sikres mere ensartet håndtering af sikkerhed og viden om nye udfordringer, så kommunerne står bedre rustet og hurtigt kan reagere på nye trusler. Arbejdet i initiativet vil udover det tætte samarbejde med kommunerne også blive gennemført i tæt samarbejde med staten og regionerne, der alle står med lignende udfordringer.

Analyse af kommunernes arbejde med datasikkerhed i december 2016
Kommunerne er i fuld gang med at investere i og opprioritere deres indsatser på sikkerhedsområdet.

Mange har allerede høstet en masse erfaringer, og dette kan med fordel kan deles i det kommunale fællesskab. For at få kommunernes indsatser og viden kortlagt gennemfører Sikkerhedsprogrammet i december 2016 en analyse af det nuværende arbejde med datasikkerhed i kommunerne.

Analysen skal bl.a. være en del af grundlaget for beslutningen om konkrete fælles indsatser og udgøre referencepunkt for vurdering af udviklingen i det kommunale arbejde med sikkerhed. Analysen vil derfor blive gentaget i perioden frem til 2020.

Den enkelte kommune vil selv få adgang til egne resultater af analysen, og vil selv kunne beslutte at dele disse data med andre kommuner, som man måtte ønske at samarbejde med om sikkerhedsarbejdet eller blot i forhold til målingen. Ledelsen har således mulighed for at følge kommunens besvarelser og indsatsområder.

Viden er nødvendig
Det samlede arbejde med øget sikkerhed vil naturligvis hænge uløseligt sammen med implementering af Databeskyttelsesforordningen i kommunerne. KL’s jurister har siden marts måned undervist ca. 550 kommunale ansatte i Databeskyttelsesforordningen, herunder de problemstillinger, der forsat udestår - eksempelvis rollen som databeskyttelsesrådgiver.

Aktiv dialog er nøglen
Deling af viden på et så komplekst område, kræver udover information en mulighed for dialog med ligesindede.
Vi åbner derfor en dialogportal for de kommunale interessenter, som har ansvaret for at øge sikkerheden og implementere EU’s Databeskyttelsesforordning på vores nye side på  http://www.kl.dk/databeskyttelse. Her bliver det bl.a. muligt:

  • for projektet at distribuere information om projektet effektivt
  • for kommunerne at stille spørgsmål
  • for kommunerne at se tidligere stillede spørgsmål
  • at etablere mulighed for dialog på tværs af kommunerne om projektet
  • at aktivere involverede i projektet, så der kommer respons fra kommunerne