Du er her

Slut med uigennemskuelige ventelister til daginstitutioner

Det skal være slut med uigennemskuelige ventelistesystemer til vuggestuer og børnehaver i København. Københavns Kommune udskifter den nuværende pladsanvisning med et nyt digitalt bookingsystem ’Book en plads’, som giver forældrene mulighed for at se hvilke institutioner, der har en ledig plads på det tidspunkt, hvor forældrene har brug for pasning. Forældrene kan selv booke en af de ledige pladser, og så er de sikre på at have den plads til deres barn. Forældrene kan kun booke én plads.

Det betyder, at der ikke længere er mulighed for at skrive sig på en venteliste til en bestemt institution, da man kun kan ønske institutioner, hvor der er en ledig plads. Forældre kan dog stadig rykke datoen for, hvornår de har behov for pasning i håbet om, at der er en ledig plads i favoritinstitutionen.

’Book en plads’ forventes at træde i kraft i slutningen af 2017 eller begyndelsen af 2018.

Pia Allerslev, børne- og ungdomsborgmester, siger: ”Med ’Book en plads’ får forældrene selv meget mere styring med, hvor deres barn skal gå i institution. Det giver mere ro for forældrene, der er sikre på, at den plads, de har booket, er klar, når deres barn skal begynde i vuggestue eller børnehave.”

I dag får pladsanvisningen omkring 500 henvendelser om dagen fra frustrerede forældre, der vil have deres plads på ventelisten oversat til en mulig startdato eller vil bede om en plads i en bestemt institution på trods af ventelisten. Med ’Book en plads’ forventes det, at antallet af henvendelser fra forældre falder markant, og at 80 procent af forældrene kan booke en vuggestue- eller børnehaveplads uden at være i kontakt med kommunen.

I daginstitutionerne giver det nye system medarbejderne bedre overblik over, hvor mange børn de får i fremtiden, og dermed får institutionerne lettere ved at planlægge behovet for eksempelvis personale.

I dag takker 42 procent af københavnske forældre nej til et pladstilbud fra kommunen, men med det nye system skal det tal gerne falde, da det er forældrene selv, der har valgt pladsen.

Formand for Københavns Forældreorganisation, Julie Kyndesgaard, er umiddelbart positivt stemt over for det nye system: “Det nuværende system er frustrerende for Københavns forældre, og jeg ser det nye system som et tiltag, der giver forældre mere styring i forhold til deres barns institutionsplads og samtidig gør op med de uigennemskuelige ventelister. De foreløbige rammer for Book en plads giver indtryk af, at det bliver lettere for forældre at gennemskue, hvor og hvornår deres barn skal starte i vuggestue eller børnehave, og det er rigtig positivt.”

Københavns Kommune er ved at udspecificere, hvad det digitale bookingsystem skal kunne, og der er endnu ikke fundet en leverandør. Derfor er det eksempelvis ikke afgjort, hvordan børn, der står på venteliste, kan overflyttes til det nye system. Det er heller ikke besluttet, om det skal være muligt at skrive barnet op allerede den dag barnet bliver født.

Gentofte og Rudersdal Kommune har allerede ’Book en plads’-systemet. Her er presset på pladsanvisningen faldet og institutionerne har meget bedre overblik over indskrivningen af børn.