Du er her

Ældre er godt klædt på til Digital Post

Ældre ved i højere grad end den øvrige befolkning, at danskerne fra 1. november vil modtage post fra det offentlige digitalt. Det viser en undersøgelse fra Digitaliseringsstyrelsen. Samtidig kender over 90 pct. af de ældre til muligheden for fritagelse fra Digital Post.

En undersøgelse, som Megafon har foretaget for Digitaliseringsstyrelsen, viser, at de ældre borgere er klar til Digital Post. Ifølge undersøgelsen er 83 pct. af danskerne klar over, at de snart vil modtage deres post fra det offentlige via borger.dk eller e-boks. Det samme gælder for 96 pct. af de 60-69-årige og hele 98 pct. af borgerne over 70 år. Samtidig ved 72 pct. af danskerne, at der i forbindelse med overgangen til Digital Post er mulighed for fritagelse. Det samme gælder for 92 pct. af danskerne mellem 60 og 69 år og hele 95 pct. af danskerne over 70 år.

Kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, Marianne Sørensen, glæder sig over de nye tal:

”Undersøgelsen viser, at de ældre borgere er blandt de bedst oplyste aldersgrupper, når det gælder overgangen til digital kommunikation med det offentlige. Kendskabet til Digital Post stiger med alderen, og det samme gør kendskabet til mulighederne for fritagelse. Det er meget positivt og varsler godt for den store milepæl, vi står over for.”

Tendenserne i undersøgelsen bekræftes af, at andelen af borgere mellem 65 og 89 år, som aldrig har været på nettet, har været støt faldende de seneste fire år. Således viser tal fra Danmarks Statistik, at der i 2013 var under 300.000 ældre, som aldrig har brugt internettet, hvilket er et fald på 36 pct. siden 2010. I samme periode er andelen af ældre borgere, som har brugt nettet inden for de seneste tre måneder, steget fra 375.000 til 626.000. Og de ældre er også de mest tilfredse NemID-brugere.

Ude i kommunerne er de klar til at hjælpe danskerne over fra fysisk til digital kommunikation med det offentlige. Hele 7.000 ansatte i borgerservicecentre og biblioteker rundt om i landet er nemlig uddannet til digitale ambassadører, hvis fornemmeste opgave er at klæde borgerne på til 1. november. Også ældreorganisationer har haft en afgørende rolle ved brug af eksempelvis datastuer, som guider de ældre i en digital virkelighed.

Og de ældre ved, at der er hjælp at hente. Undersøgelsen fra Megafon viser, at 75 pct. af danskerne ved, at det er muligt at få hjælp til Digital Post på kommunernes borgerservicecentre og biblioteker. Det samme gælder for 86 pct. af de 60-69-årige og 90 pct. af borgerne over 70 år.

”Tallene er godt nyt. Men vi er ikke i mål endnu. Derfor sætter vi også ind med en oplysningskampagne efter sommerferien, hvor borgerne bliver informeret om overgangen til Digital Post og mulighederne for at få hjælp ellert blive fritaget. Samtidig sender vi også fysiske breve ud, som fortæller, at posten fra det offentlige frem over skal modtages på borger.dk eller via e-boks. Det er nemlig vigtigt, at alle borgere er med på rejsen,” siger Marianne Sørensen.

80 pct. af den skriftlige kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt ved udgangen af 2015. Digitaliseringsstyrelsen forventer, at op imod 20 pct. af danskerne bliver fritaget fra Digital Post.

Fakta: Det ved danskerne om Digital Post

  • 83 pct. af danskerne ved, at det bliver obligatorisk at modtage post fra det offentlige digitalt via e-Boks.dk eller borger.dk. For aldersgruppen 60-69 år er tallet 96 pct., og for borgere over 70 år er det 98 pct.
  • 72 pct. af danskerne ved, at man som borger i konkrete tilfælde kan blive fritaget fra at modtage Digital Post. For aldersgruppen 60-69 år er tallet 92 pct., og for borgere over 70 år er det 95 pct.
  • 75 pct. af danskerne ved, at man kan få hjælp til Digital Post og offentlig digital selvbetjening på fx kommunernes borgerservicecentre og biblioteker. For aldersgruppen 60-69 år er tallet 86 pct., og for borgere over 70 år er det 90 pct.