Du er her

Ændring af opgaven om obligatorisk digital selvbetjening, udlån/udleje af lokaler

Indførelse af obligatorisk digital selvbetjening af udlån/udleje af lokaler under folkeoplysningsområdet indgår i bølge 3, der træder i kraft den 1. december 2014. Den digitale selvbetjening skal leve op til en række krav. Enkelte af disse krav er udskudt, men resten skal opfyldes til den 1. december 2014.

KL får en del henvendelser om udlån/udleje af lokaler og overgangen til obligatorisk digital selvbetjening. Derfor denne opsamling. Udlån/udleje af lokaler retter sig mod foreningslivet i kommunen. Digitalisering af området skal være med til at sikre en effektiv kommunal administration og samtidig gøre arbejdet som foreningsleder lettere.

I arbejdet med den obligatoriske digitale selvbetjening er der identificeret en række særlige udfordringer. For at sikre at disse imødekommes, udskydes nogle af kravene til indførelse af obligatorisk digital selvbetjening. Det gælder blandt andet kravet om brug af NemLog-in og integration til Virk.dk.

Begrundelsen for dette er, at det er en forudsætning for at få oprettet NemID medarbejdersignatur, at foreningen har et CVR-nummer. En større del af foreningerne har ikke CVR-nummer på nuværende tidspunkt og vil derfor være udelukket fra at benytte en digital løsning, som forudsætter brug af NemLog-in. Der udestår således, at flere foreninger har et CVR-nummer.

Som følge af den forsinkede implementering af NemLog-in på området, er det ikke muligt at gennemføre en fuld og visuel integration på Virk.dk. Derfor er også kravet om integrationen til Virk.dk udsat.

For at få ekstra værdi af digitaliseringsindsatsen hos både kommuner og foreninger, vil der være behov for fortsat at arbejde med området i kommunerne, herunder at følge op på de udskudte krav. Der kan eventuelt blive tale om at gennemføre en fælleskommunal indsats på området. Der vil i givet fald komme yderligere informationer om dette.