Du er her

1 måned efter: Sådan er det gået med overgangen til Digital Post

Lørdag den 1. november overgik Danmark til Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen gør status over overgangen.

NU har Digital Post været obligatorisk i præcis én måned. Danskerne har haft lidt tid til at vænne sig til tanken om, at de nu skal logge på nettet for at læse vigtige meddelelser fra det offentlige.

Stor indsats for at oplyse og fritage borgerne
Op til 1. november har medarbejderne i kommunerne gjort en stor indsats for at hjælpe og fritage relevante borgere fra Digital Post, så de ikke modtager digitale breve, som de ikke er i stand til at læse. Udgående personale (hjemmeplejere, SoSu’er, støtte-kontakt-personer m.fl.) er fx taget ud på plejehjem, bosteder, væresteder osv. for at nå de borgere, der har haft svært ved selv at møde op på kommunens borgerservice eller ikke selv har magtet at ansøge om fritagelse.

Frivillige organisationer for fx ældre og socialt udsatte har arbejdet med at oplyse om overgangen og om muligheden for fritagelse. Og danskerne selv har hjulpet hinanden. Fx har borgerne hjulpet deres ældre forældre med at blive fritaget ved hjælp af en fuldmagt, eller de har fået etableret læseadgang til deres forældres eller teenageres digitale post, så vigtige breve ikke bliver overset.

Stadig behov for information
Selvom overgangen til Digital Post den 1. november nu er passeret, vil oplysningsindsatsen til borgerne fortsætte. I den kommende tid vil kommunerne bl.a. have fokus på at sikre, at oplysning om muligheden for fritagelse samt tildeling af læseadgang kommer ud til ikke mindst de ældre borgere og borgere med manglende danskkundskaber. Og de unge skal mindes om at anskaffe sig NemID og at læse deres digitale post.

Den store fællesoffentlige kampagne, som orienterer om digital kommunikation med det offentlige, herunder Digital Post, fortsætter frem til 31. januar. Budskaber i kampagnen er nu, at borgerne skal huske at læse deres digitale post. Og at man kan få advisering om ny post tilsendt som e-mail eller sms. Samtidig skal kampagnen gøre borgerne opmærksomme på, at de på flere og flere områder nu skal betjene sig selv på nettet, når de har et ærinde med det offentlige.

Så mange er fritaget fra Digital Post
Digital Post er for de 4,7 mio. danskere på 15 år og opefter. Det var forventningen, at op mod 20 pct. af målgruppen ville blive fritaget. Men kun godt 10 pct. af befolkningen er fritaget pr. 1. december.

Natten til lørdag den 1. november havde 65,9 pct. af danskerne over 15 år selv tilmeldt sig Digital Post fra det offentlige. 10,1 pct. var blevet fritaget, mens 24,0 pct. automatisk blev tilmeldt Digital Post.

Det er også efter 1. november stadig muligt at blive fritaget. I løbet af november er ca. 18.000 borgere blevet fritaget fra Digital Post. Omvendt kan man også, hvis man ønsker det, blive tilmeldt Digital Post, selvom man har været fritaget, fx hvis man i mellemtiden har anskaffet sig en computer og kan modtage Digital Post. Samtidig er flere borgere fx fyldt 15 år eller flyttet til Danmark og dermed blevet tilmeldt Digital Post.