Du er her

2015 overgår 2014 med udsendelse af Digital Post

Den sidste uge af august 2015 rundede det offentlige 58,8 mio. Digital Post-forsendelser sendt siden årets begyndelse. Det overstiger hvad der blev sendt i hele 2014.

Når offentlige myndigheder sender borgerne beskeder om fx indkaldelse til sygehuset, meddelelse om plads til deres børn i daginstitutionen eller beskeder om pension, sker det i stigende grad som Digital Post. Det kan ses i tal, som Digitaliseringsstyrelsen har indhentet hos e-Boks. Det offentlige havde allerede den første uge i august 2015 nået niveauet for antal udsendelser hele sidste år. 

"Det er glædeligt, at de offentlige myndigheder bruger Digital Post mere og mere, når de kommunikerer med borgerne," siger kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, Louise Kampmann og fortsætter:

"Myndighederne har omlagt deres postgange til Digital Post. Set i lyset af, at Digital Post kun har været obligatorisk for borgerne siden 1. november 2014, er det meget positivt. Vi skal dog stadig have fokus på, at endnu mere post skal omlægges fra papirpost til Digital Post."
Ved at følge linket kan du se en graf over samlede antal årlige Digital Post-forsendelser til borgere og virksomheder.