Du er her

40 millioner kroner til innovative digitale læremidler i folkeskolen

En ny udviklingspulje skal sætte yderligere skub i markedet for innovative digitale læremidler ved at yde støtte til virksomheder, der producerer digitale læremidler.

De 40 mio. kr. er afsat som led i regeringen og KL’s indsats for at øge anvendelsen af it i folkeskolen. Indsatsen har over de seneste år bidraget til en markant udvikling af markedet for digitale læremidler – og med den nye udviklingspulje sættes der nu særligt fokus på udvikling af nye, innovative digitale læremidler. Dette skal bidrage til en fagligt stærkere folkeskole og skabe nye vækstmuligheder for virksomheder. Puljen er derfor samtidig en del af regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark.

Med puljen kan virksomheder søge om støtte til udvikling af digitale læremidler, som kombinerer læring med de digitale muligheder på nye og innovative måder. De digitale læremidler skal udvikles i kreative samarbejder med elever og skoler, og læremidlerne skal sætte fokus på ét eller flere temaer i den nye folkeskole. Temaerne dækker blandt andet over undervisningsdifferentiering, spilbaseret læring, åben skole og bevægelse samt kompetencer, der peger ind i det 21. århundrede, for eksempel kritisk tænkning, projektarbejde og samarbejde.

”Digitale læremidler er med til at motivere eleverne, fordi de gør det muligt at relatere undervisningen til virkeligheden. Eleverne lærer bedre, når undervisningen tager udgangspunkt i deres omverden og de redskaber, de selv bruger i deres fritid. Derfor har vi tænkt it ind i alle fag med den nye folkeskole, og her skal de 40 mio. kr. hjælpe med, at der bliver udviklet nye løsninger til den daglige undervisning,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

”De digitale læremidler indgår efterhånden som en naturlig del af elevernes læringsproces, og vi har behov for flere af den type læremidler, der for alvor benytter de muligheder, digitaliseringen giver os. Det glæder mig derfor, at vi nu har mulighed for at give tilskud til nye og innovative læremidler, og jeg ser frem til, at det sætter gang i udviklingen,” siger formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg Anna Mee Allerslev.

Puljen bliver uddelt i både 2015 og 2016. Første ansøgningsrunde åbner nu, og her udmøntes op til 15 mio. kr. Der er frist for indsendelse af ansøgninger 30. januar 2015. Virksomheder kan søge om støtte til idéudvikling eller markedsudvikling. Projekter til idéudvikling støttes med op til 250.000 kr., mens projekter til markedsudvikling støttes med op til 1.250.000 kr. Ansøgningerne bliver vurderet af et rådgivende udvalg, som består af personer med baggrund i erhvervslivet, undervisningssektoren og forskningssektoren.