Du er her

96 pct af borgerne i Odder bruger Digital Post

Nogle få måneder efter at borgerne fik pligt til at modtage digitale breve fra det offentlige, viser det sig, at borgerne har taget Digital Post til sig. Over 96 pct. af de borgere i Oder Kommune, der har fået digital post, har læst brevene i deres digitale postkasse. Der er dog nogle få borgere, der endnu ikke er kommet i gang.   

Der er 18.056 borgere over 15 år i Odder Kommune, der har adgang til en digital postkasse og som modtager digital post fra det offentlige. Danmarks Statistik har for nogle uger siden lavet en undersøgelse, der viser, at over 96 pct. af de borgere i Odder Kommune, der inden for det seneste halve år har modtaget digital post – har tjekket deres post.

Der er dog et lille gruppe borgere – 3,9pct., svarende til 710 borgere – som har fået tilsendt digital post, uden at de har været logget ind for at læse posten via borger.dk eller via eBoks.

- Det er glædeligt, at borgerne er så gode til at tjekke deres digitale post, siger Odder Kommunes digitaliseringskonsulent Betina Krogh Bille. Men vi er en smule bekymrede for de 710 borgere, der endnu ikke har været ind og tjekke deres post. For nogle af de 710 er der ganske givet tale om, at de godt ved, at de har modtaget deres lønseddel, SU eller pensionsopgørelse som Digital Post, og som vælger ikke at kontrollere deres post. Men de kan også have modtaget vigtige breve, som fx indkaldelse til behandling på sygehus eller meddelelse om, at deres bil skal til syn. Det kan også være andre breve, som de skal svare på inden en bestemt frist.

Odder Kommune har to tilbud til borgere, der er usikre i forhold til Digital Post. De kan entebn ringe til den digitale hotline, som har åbent alle dage, bortset fra lørdag eller bede om hjælp fra et korps af frivillige it-hjælpere, som Odder Kommune har uddannet, og som under tavshedspligt kommer ud i borgernes hjem og hjælper.