Du er her

97 pct. af danskerne kender til Digital Post

Danskerne er opmærksomme på Digital Post, viser en ny undersøgelse foretaget af Megafon. 97 pct. af danskerne er klar over, at de snart vil modtage posten fra det offentlige digitalt. Og de unge er godt med.

Årets fællesoffentlige oplysningskampagne om digital kommunikation med det offentlige har i år haft særligt fokus på overgangen til Digital Post. Siden juni er danskernes kendskab til, at de snart vil modtage Digital Post fra det offentlige, steget fra 83 pct. til hele 97 pct. Og antallet af ugentlige tilmeldinger til Digital Post er fra primo august til ultimo september i gennemsnit steget med ca. 50 pct. som følge af kampagnen og de udsendte orienteringsbreve.

Med under en måned til, at alle borgere over 15 år skal kunne modtage post fra det offentlige digitalt, glæder det kampagneansvarlig i Digitaliseringsstyrelsen, Louise Palludan Kampmann, at så mange danskere er bevidste om overgangen:

”Både vi, landets kommuner og en række andre offentlige myndigheder har arbejdet målrettet med oplysning om overgangen til Digital Post. Kreativiteten har været høj, og vi er nået bredt ud. De flotte tal viser, at vi er rigtig godt på vej her en måned inden overgangen,” siger hun og fortsætter:

”Digital Post gør det nemmere at holde styr på kommunikationen med det offentlige. Men vi ved også, at der fortsat er borgere derude, der har behov for hjælp. Det er der naturligvis mange muligheder for at få – eksempelvis på borgerservicecentre og biblioteker.”

De ældres kendskab til Digital Post er højt. 99 pct. af danskerne i aldersgruppen 60-69 år kender til overgangen til Digital Post fra det offentlige. Men de unge er ved at være godt med. Undersøgelsen viser, at antallet af unge mellem 15 og 24 år, der er bevidste om, at de snart vil modtage post fra det offentlige via borger.dk eller e-Boks.dk, er steget fra 62 pct. til 91 pct.

”Mange unge har måske haft den opfattelse, at Digital Post fra det offentlige ikke vedkommer dem. Men også de unge på 15 år og opefter vil fra 1. november begynde at få fx meddelelser om SU, indkaldelser til sygehuset og meddelelser om feriepenge. Derfor er det meget glædeligt, at kendskabsgraden blandt de unge også er øget,” siger Louise Palludan Kampmann og fortsætter:

”Vi kommer til at sætte ekstra tryk på vores unge-kampagne de næste tre uger, for selvom stigningen er flot, vil vi naturligvis rigtig gerne have tallet endnu længere op. Og ikke mindst få omsat det øgede kendskab til endnu flere tilmeldinger.”

Fakta: Det ved danskerne om Digital Post

  • 97 pct. af danskerne ved, at der er sat en dato for, hvornår det bliver obligatorisk at modtage post fra det offentlige digitalt via e-Boks.dk eller borger.dk. For aldersgruppen 15-29 år er tallet 91 pct., og for borgere i aldersgruppen 60-69 år er det 99 pct.
  • I juni 2014 svarede 83 pct. af danskerne, at de vidste, at der er sat en dato for, hvornår det bliver obligatorisk at modtage post fra det offentlige digitalt via e-Boks.dk eller borger.dk. For aldersgruppen 15-29 år var tallet 62 pct., og for borgere i aldersgruppen 60-69 år var det 96 pct.
  • 85 pct. af danskerne ved, at man som borger i konkrete tilfælde kan blive fritaget fra at modtage Digital Post. For aldersgruppen 15-29 år er tallet 64 pct., og for borgere i aldersgruppen 60-69 år er det 96 pct.
  • I juni 2014 svarede 72 pct. af danskerne, at de vidste, at man som borger i konkrete tilfælde kan blive fritaget fra at modtage Digital Post. For aldersgruppen 15-29 år var tallet 43 pct., og for borgere i aldersgruppen 60-69 år var det 92 pct.
  • 86 pct. af danskerne ved, at man kan få hjælp til Digital Post og offentlig digital selvbetjening på fx kommunernes borgerservicecentre og biblioteker. For aldersgruppen 15-29 år er tallet 74 pct., og for borgere i aldersgruppen 60-69 år er det 95 pct.
  • I juni 2014 svarede 75 pct. af danskerne, at de vidste, at man kan få hjælp til Digital Post og offentlig digital selvbetjening på fx kommunernes borgerservicecentre og biblioteker. For aldersgruppen 15-29 år var tallet 58 pct., og for borgere i aldersgruppen 60-69 år var det 86 pct.

Kilde: Megafon for Digitaliseringsstyrelsen. Undersøgelsen blev gennemført som en kombineret internetundersøgelse og en telefonundersøgelse i september 2014 blandt 2020 respondenter over 15 år.