Du er her

Aalborg Kommune hjælper ældre og handicappede med digital post

Aalborg Kommune lader ikke ældre og borgere med handicap i stikken med digital post, men har iværksat en indsats, der hjælper borgerne med at blive digitale eller fritaget for digital post.

- Vores indsats går på to ben. Vi vil selvfølgelig helst have, at så mange som muligt overgår til digital post 1. november, men hvis det ikke er muligt, har vi sørget for, at de borgere, vi har kontakt med, får hjælp til at blive fritaget. Vi kan ikke være andet bekendt, også af hensyn til de pårørende, der måske bor langt væk og som ikke er i stand til at hjælpe, siger Pia Therkildsen, der er leder af SeniorDigital.

Hjælp til at blive digital borger
- På alle kommunens aktivitetscentre står der PC-udstyr til rådighed for brugerne og et korps på ca. 90 frivillige underviser i IT. Hvis alder, sygdom eller gangbesvær forhindrer en ældre i at bruge kommunens IT-undervisningstilbud på aktivitetscent-rene eller bibliotekerne, tilbyder vi at hjælpe borgeren i gang med IT i deres eget hjem.

Som det seneste skud på stammen har vi netop indgået samarbejde med Tech College Aalborg om PC-Hjælp til ældre, hvor lærlinge på uddannelsen til IT-supporter, der er i skolepraktik, hjælper ældre med IT, siger Pia Therkildsen.

Hjælp hvis det er nødvendigt at fritage for digital post
- På ældreområdet har vi lavet materialer, der informerer om overgangen til digital post, som hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og rengøringshjælpen har med ud til borgerne. De har også fritagelsesblanketter med, så borgeren kan slippe for turen ind til Borgerservice, hvor blanketten ellers skal afleveres personligt. Hvis borgeren bor på plejehjem, står plejehjemslederen klar til at hjælpe”, fortæller Pia Therkildsen.

Hjælp til borgere med handicap og deres pårørende
- På handicapområdet har vi en særlig opgave i at hjælpe, vejlede og støtte bor-gerne og deres pårørende om digital post, siger Pia Therkildsen. Handicapafdelin-gen har derfor udformet informationsmaterialer, der er specifikt rettet mod borgere med handicap, deres pårørende og eventuelle værger. Lederne og medarbejderne på handicapområdet er også blevet grundigt informeret og står klar til at hjælpe.