Du er her

Aarhus afprøver ny transportteknologi

Den 21. januar får Aarhus sin første brinttankstation. Samtidig tager Teknik og Miljø i Aarhus Kommune 10 nye brintbiler i brug. Brintbilerne udleder ingen CO2 og understøtter dermed Aarhus Kommunes ambition om CO2 neutralitet.

Ifølge Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, er transportsektoren en af de helt store udfordringer for Aarhus Kommunes ambitioner om at blive en CO2-neutral kommune.

”Brintbiler kan køre længere på en fuld optankning tankfuld end el-biler, og egner sig godt til den del af vores organisation, som har et uforudsigeligt kørselsbehov. Derfor vil vi ger-ne afprøve teknologien for at se, om vi kan komme vores ambition om CO2-neutralitet nærmere samtidig med, at vi understøtter udviklingen af en ny og grønnere teknologi,”
siger han.

Optankningen af brintbilerne sker på en nyetableret brinttankstation i Brabrand. Den er opført af Danish Hydrogen Fuel A/S, som inden udgangen af 2016 vil udvide det danske netværk af brinttanksmed op til fem stationer.

Netværket bliver i første omgang udbygget i større byer og ved trafikknudepunkter i takt med, at efterspørgslen og antallet af brintbiler på vejene stiger.

”Vi vil levere den energi og det brændstof, som vores kunder efterspørger, og derfor er vi med i mange forskellige tiltag, som har til formål at introducere nye teknologier på det danske marked,” siger Niels Ole Christensen, direktør i energiselskabet OK og bestyrel-sesmedlem i DHF.

”Vores engagement i DHF ligger i naturlig forlængelse af, at vi i OK er åbne overfor de nye brændstoffer og teknologier, som i disse år gør deres indtog på markedet. Vores måde at bidrage til udbredelsen af nye alternativer er først og fremmest ved at stille vores infrastruktur til rådighed. På den måde kan vi gøre nye brændstoffer tilgængelige for vores kunder samtidig med, at vi får en masse værdifulde erfaringer,” uddyber Niels Ole Christensen.

Teknik og Miljø vil indtil videre bruge brintbilerne i fire år. Derefter skal bilerne tilbage til producenterne, som skiller dem ad for at undersøge, hvordan den nye teknologi har rea-geret på dagligt brug. Bilerne bliver taget i brug ved et arrangement torsdag den 21 kl. 10 på Logistikparken 12, Brabrand. Der bliver mulighed for at se nærmere på både biler og tankstation.