Du er her

Aarhus Brandvæsen er på Facebook

Nu kan du ”Like” Aarhus Brandvæsen på Facebook og få opdateringer om udrykninger samt andre relevante informationer for dig som borger i Aarhus Kommune.

Hvorfor er Aarhus Brandvæsen på facebook?
Aarhus Brandvæsen vil gerne holde borgerne i Aarhus Kommune opdaterede med det seneste nye, hvad angår sikkerhed og beredskab. Det kunne for eksempel gælde varsling om giftig røg fra brand eller råd om forebyggelse. Desuden er hverdagen på Aarhus Brandvæsen afvekslende og forskelligartet. De sjove og interessante begivenheder vil vi derfor gerne have mulighed for at dele med borgerne.