Du er her

Aarhus: Ny teknologi forbedrer serviceniveauet på vejene

Aarhus Kommune sætter 10 dynamiske digitale tavler op langs en række større veje. Tavlerne skal højne serviceniveauet for bilister og hjælpe til en mere glidende trafik i Aarhus. De dynamiske tavler er digitale og kan skifte mellem flere forskellige budskaber til bilisterne alt afhængig af, hvad der er mest aktuelt på det pågældende tidspunkt.

Tavlerne kan på baggrund af aktuelle målinger af trafikstrømmene i Aarhus f.eks. give anvisninger om den hurtigste rute og derved spare bilisterne tid og få trafikken langs Randersvej til at glide bedre til trods for det omfattende arbejde med Letbanen.

”Budskaberne på tavlerne er udviklet og tilpasset med udgangspunkt i undersøgelser blandt pendlere, og de indeholder derfor information, som målgruppen både efterspørger og respekterer. De dynamiske tavler bliver en gevinst for bilisterne, der vil opleve et højere serviceniveau, og for fremkommeligheden generelt”, siger Claus Pedersen, chef i Center for Byens Anvendelse.

Også hos Erhverv Aarhus er der tilfredshed med de nye tavler. Direktør Bente Steffensen, der har været blandt fortalerne for projektet, siger:

”Infrastrukturen i Aarhus er et emne, som optager erhvervslivet. De dynamiske tavler kan forventeligt være med til at gøre det let for bilisterne at træffe det rigtige valg af rute og dermed styrke fremkommeligheden for de mange virksomheder, som er afhængige af effektive forbindelser til, fra - og ikke mindst internt i Aarhus”.

De dynamiske tavler anvender data om bilisternes rejsetid her og nu fra 125 opstillede Bluetooth-enheder, og disse data er anonyme. Denne metode er ny og kræver løbende tilpasning. Derfor vil den lavere trafikale belastning i sommerferieperioden blive udnyttet til at indkøre og finjustere teknologien, inden belastningen på vejnettet stiger igen til august.

Undersøgelser har vist, at bilister har større respekt for information, som kun vises, når den er aktuel. Derfor vil bilister opleve, at tavlerne er blanke i perioder, hvor aktuel information ikke er hensigtsmæssig.