Du er her

Afpresningssoftware angriber otte procent af danskerne

Otte procent af danskerne har været udsat for skadelig software, der spærrer for adgangen til deres data og programmer. Det viser en ny rapport fra Digitaliseringsstyrelsen og DKCERT.

Rapporten Borgernes informationssikkerhed 2014 er den første til at sætte tal på, hvor mange danskere der er ramt af denne nye trusselstype, der også er kendt som ’ransomware’. På internationalt plan har det været en stigende trussel de senere år.

’Ransomware’ er en sammentrækning af ordene ’ransom’ (løsesum) og ’software’. Betegnelsen skyldes, at brugeren via en spærring på computeren får besked om at betale en løsesum til bagmændene bag det skadelige program for atter at få adgang til programmer og data.

Det er imidlertid de færreste brugere, der betaler løsesummen. Kun to procent af de adspurgte, der har oplevet at blive ramt af truslen, valgte at betale løsesummen. Rapporten viser desuden, at tre ud af fire af de ramte borgere fik deres data tilbage uden at betale løsesummen. Men 18 procent fik aldrig deres data tilbage.

Det fremgår af rapporten Borgernes informationssikkerhed 2014. Rapporten bygger på en undersøgelse, som Danmarks Statistik foretog i efteråret 2014 blandt et repræsentativt udsnit af den voksne danske befolkning. "Det er positivt, at så mange af ofrene klarer at få deres data tilbage uden at give efter for afpresningen. Desværre vil det blive sværere i fremtiden, fordi bagmændene er begyndt at anvende kryptering," siger Shehzad Ahmad, chef for DKCERT.

Brugen af kryptering betyder, at bagmændene koder offerets data med en hemmelig nøgle. Kun hvis man har nøglen, kan man afkode dem og igen få adgang til dem. Ransomware med kryptering er i stigning på internationalt plan.

Borgere kan beskytte sig mod ransomware ved at installere sikkerhedssoftware. Men det mest effektive middel mod truslen er at bruge sin sunde fornuft, siger Shehzad Ahmad: "Ofte bliver ofrene narret til selv at installere ransomware. Derfor skal man være forsigtig, hvis en webside for eksempel kræver, at man installerer særlig software for at kunne se en video. Man skal kun installere software fra producentens eget websted," siger han.

Foruden ransomware afdækker Borgernes informationssikkerhed 2014 en række andre aspekter af danskernes forhold til it-sikkerhed. Den viser blandt andet, at kun 27 procent tager sikkerhedskopi af data på deres smartphone eller tablet. For pc'er er tallet 39 procent.

Over halvdelen af borgerne har altså ingen mulighed for at genskabe data, hvis deres udstyr bliver stjålet, går tabt – eller bliver ramt af ransomware. Den bedste måde at sikre sig adgang til sine data og programmer er ved at tage backup med jævne mellemrum.

Til gengæld har danskerne bedre styr på beskyttelse mod skadelige programmer. 88 procent holder deres programmer opdateret, og 84 procent anvender forskellige former for sikkerhedssoftware.

"Det er positivt, at så mange danskere har godt styr på beskyttelsen mod skadelig software, men der er stadig rum for forbedring. 16 procent af danskerne beskytter ikke deres egne data, og det kan have alvorlige konsekvenser. Borgerne kan finde meget mere viden om informationssikkerhed på borger.dk. Vi vil også i 2015 igangsætte en informationskampagne med vejledning og gode råd om informationssikkerhed," siger Cecile Christensen, kontorchef i Center for systemforvaltning og sikkerhed i Digitaliseringsstyrelsen.