Du er her

Afrapportering af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - andet halvår 2014

KL’s bestyrelse har nu godkendt afrapporteringen af projekterne i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Den aktuelle status på handlingsplanens projekter tegner samlet set et godt udgangspunkt for 2015, hvor arbejdet med handlingsplanen afsluttes.

Handlingsplanen rummer nu 39 projekter, hvoraf 10 er afsluttet, og et mere er kommet til. Blandt de 29 aktive projekter har 19 status ”grøn”, et enkelt status "lysegrøn" (nyt projekt), og 9 har status ”gul”. Der er ingen projekter, der har status "rød".