Du er her

Afrapportering af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, første halvår 2015

KL’s bestyrelse har nu godkendt status afrapporteringen af projekterne i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Denne statusafrapportering er den sidste af sin slags, da den nuværende handlingsplanen afsluttes ved årsskiftet. Status er, at der samlet set er god fremdrift i projekterne. En række indsatser, der er igangsat under den nuværende handlingsplan, vil forsætte i regi af den kommende fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Der er pt. 22 igangværende projekter i handlingsplanen, der oprindelig omfattede 38. Af de tilbageværende projekter har 13 status af ”grøn”, mens 9 har status af ”gul”. Ved sidste afrapportering i december 2014 havde 9 ud af de tilbageværende 28 projekter status ”gul”, mens de øvrige projekter havde status grøn.

Projekter der er afsluttet siden sidste afrapportering

Projekterne i handlingsplanen afsluttes løbende i forbindelse med de halvårlige statusafrapporteringer. I forbindelse med denne afrapportering afsluttes følgende 6 projekter:

  • Digitale medarbejderkompetencer
  • Implementering af Digital Post
  • Digitalisering af løntilskud og fleksjob
  • Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet
  • DUBU – digitalisering af området for udsatte børn og unge.
  • Digitalisering af handicappede og udsatte voksne området (DHUV)